Na de opleiding

Wanneer je de master succesvol hebt afgerond, ontvang je een masterdiploma. Je mag de titel Master of Science in Data Driven Business voeren. Op het supplement van je diploma wordt de verdieping vermeld die je hebt gevolgd.

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Arbeidsmarkt voor dataprofessionals

Met je masterdiploma op zak ben jij in staat de kloof te overbruggen tussen data-expertise enerzijds, en business-expertise anderzijds. Je kunt strategische business doelstellingen overbrengen aan dataprofessionals en ervoor zorgen dat data-oplossingen evidence-based besluitvorming faciliteren. Je draagt hiermee bij aan het lerend vermogen van organisaties en aan de realisatie van duurzame strategische waarde. Onze afgestudeerde studenten kunnen kiezen uit een ruim aanbod organisaties om aan de slag te gaan.

Wat kan ik worden met de master Data Driven Business?

  • Analytics Translator
  • Consultant
  • Data-, business intelligence-, people-, product-, marketing- of finance analyst
  • Strategisch adviseur

Na deze opleiding kun je

  • Adequate data science methoden en statistische analyses selecteren en toepassen ten behoeve van datagedreven besluitvorming in organisaties;
  • Adequate informatietechnologie voor het verzamelen, analyseren, en visualiseren van data selecteren en toepassen ten behoeve van datagedreven besluitvorming in organisaties;
  • Bedrijfskundige wetenschappelijke inzichten inzetten als theoretisch fundament bij het ontwerpen, implementeren, ondersteunen, of uitvoeren van datagedreven besluitvorming in een business context;
  • Beargumenteerd een normatief standpunt innemen over de ethische kaders in relatie tot de wettelijke kaders bij het ontwerpen, implementeren, ondersteunen of uitvoeren van datagedreven besluitvorming in een business context;
  • Vanuit een professionele beroepshouding en persoonlijk leiderschap duurzaam waarde realiseren.
Studenten in overleg in de HU Bibliotheek

Interesse in de master data driven business?

Heb je nog vragen?