Tijdens de opleiding

Hogeschool Utrecht verzorgt kopopleidingen voor de volgende vakken: Leraar Aardrijkskunde, Leraar Biologie, Leraar Duits, Leraar Engels, Leraar Frans, Leraar Geschiedenis, Leraar Natuurkunde, Leraar Nederlands, Leraar Omgangskunde, Leraar Scheikunde, Leraar Spaans, Leraar Techniek en Leraar Wiskunde.

Kopopleiding leraar tweedegraads, tijdens de opleiding

Stage lopen in het onderwijs is een belangrijk onderdeel van deze éénjarige kopopleiding. Je leert en werkt tegelijk. Je krijgt het eerste half jaar twee dagen les op de hogeschool (maandag en donderdag), het tweede half jaar één dag les (donderdag). De overige dagen loop je stage en werk je aan je studieopdrachten.

Inhoud van de Kopopleiding Leraar tweedegraads

Op je lesdagen aan HU krijg je vakken als 'didactiek en het leren' en 'de leraar als pedagoog'. Op je ‘leerwerkplek’ op school neem je al snel taken van de docent over. In de tweede helft van het jaar ben je drie tot vier dagen op je leerwerkplek, waar je zelfstandig onderwijs verzorgt (tien tot twaalf lesuren per week).

De vakken van jaar 1

Op de hogeschool en via blended learning online verwerf je kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het begeleiden en onderwijzen van leerlingen. Je krijgt zelf begeleiding van een studie- en werkbegeleider van de hogeschool (je SWB). Reken er op dat je de gehele week beschikbaar moet zijn voor stage, les en studietaken. Je kunt stage lopen op een school voor voortgezet onderwijs of in het mbo. Kopstudenten Leraar Omgangskunde lopen alleen stage op een mbo.

Docenten van de kopopleiding

De docenten zijn gerenommeerde deskundigen op hun vakgebied met passie voor hun vak. Zij werken al langer in de Kopopleiding als lerarenopleider en kennen de specifieke context van deze opleiding.

Meer weten over deze opleiding?

Je leert en werkt tegelijk. Je krijgt één of twee dagen les op de hogeschool (maandag en donderdag). De overige dagen loop je stage en werk je aan je studieopdrachten. Reken er op dat je de gehele week beschikbaar moet zijn voor stage, les en studietaken.

Om aan de kopopleiding te kunnen beginnen, moet je recent een bachelor- of masteropleiding hebben afgerond aan een Nederlandse onderwijsinstelling die direct aansluit bij een schoolvak. Deze opleidingen zijn door het ministerie bepaald. Je leest hier meer over bij 'Toelating'.


De lerarenopleiding werkt samen met keurmerkscholen waar studenten stage kunnen lopen. Daar werken schoolopleiders van Hogeschool Utrecht voor goede begeleiding op je leerwerkplek. Wel moet je zelf zo'n leerwerkplek vinden voor je aan de kopopleiding begint. Hier ben je zelf verantwoordelijk voor. Neem voor vragen hierover contact op met Bureau Werkplekleren.

Wil je een onderwijsbevoegdheid halen maar kom je niet in aanmerking voor de kopopleiding? Op onze site versneldstuderenia.hu.nl vind je meer informatie over alternatieve routes om een bevoegdheid te halen.

Tijdens de kopopleiding leraar tweedegraads leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

Je betaalt collegegeld. Ben je benieuwd wat jij aan collegegeld betaalt? Zie binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht.

Meer weten? Kijk op de pagina Collegegeld en betalen.

Waarom de Kopopleiding studeren bij de HU?

  • Veel verschillende vakken

    Bij Hogeschool Utrecht kun je de kopleiding volgen voor: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, aardrijkskunde, geschiedenis, omgangskunde, wiskunde, natuurkunde, techniek, scheikunde en biologie.

  • Praktijkgericht en innovatief onderwijs

    Je volgt modern onderwijs, waarbij je veel praktijkervaring opdoet en met innovatieve onderwijsvormen en technieken werkt.

  • Doorstromen naar eerstegraads

    Na deze opleiding kun je in veel gevallen doorstromen naar de Master leraar eerstegraads van jouw vak. Deze opleiding sluit naadloos aan op de eerstegraads masters van Hogeschool Utrecht.

Interesse in de bachelor Kopopleiding Leraar tweedegraads?

Vragen over deze opleiding?