Na de opleiding

Na deze opleiding ontvang je de tweedegraads lesbevoegdheid. Daarmee mag je lesgeven aan de onderbouwklassen van havo en vwo, scholen voor vmbo en scholen voor mbo en volwasseneneducatie (bve). De tweedegraads lerarenopleiding omgangskunde is specifiek gericht op het mbo.

Wat kan ik worden met de Kopopleiding Leraar Tweedegraads?

Het huidige lerarentekort heeft als bijkomend effect dat je snel voor de klas kunt staan als je eenmaal je tweedegraads bevoegdheid hebt gehaald.

Je kunt aan de slag als

  • Leraar tweedegraads in jouw vak
  • Leraar beroepsonderwijs in jouw vak

Na deze opleiding kun je

  • Je vakkennis doorvertalen in een heldere, moderne les voor leerlingen van het vo of mbo
  • Lesplannen maken en uitvoeren
  • Leerlingen begeleiden en leeruitkomsten monitoren

Interesse in de bachelor Kopopleiding Leraar tweedegraads?

Heb je nog vragen?