Toelating

Om aan de kopopleiding te kunnen beginnen, moet je recent een bachelor- of masteropleiding hebben afgerond aan een Nederlandse onderwijsinstelling die direct aansluit bij een schoolvak. In onderstaand overzicht staan de vooropleidingseisen per kopopleiding.

Instroomeisen Kopopleiding Leraar Tweedegraads

De informatie in dit overzicht is afkomstig uit een officiële lijst van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Kopopleiding HU Hbo-bachelor Wo-bachelor
Leraar Aardrijkskunde
 • Sociale geografie en planologie
 • Aardwetenschappen
 • Aarde en economie
Leraar Biologie
 • Toegepaste Biologie
 • Biologie
Leraar Duits
 • Duitse taal en cultuur
Leraar Engels
 • Engelse taal en cultuur
Leraar Frans
 • Franse taal en cultuur
 • Afstudeerrichting Frans van de opleiding Romaanse talen en culturen
Leraar Geschiedenis
 • Geschiedenis
Leraar Natuurkunde
 • Technische natuurkunde
 • Natuurkunde
 • Natuur- en sterrenkunde
 • Technische natuurkunde
 • Medische natuurwetenschappen
Leraar Nederlands
 • Nederlandse taal en cultuur
Leraar Omgangskunde
 • Sociaal pedagogische hulpverlening
 • Social Works
 • Maatschappelijk werk en dienstverlening
 • Cultureel maatschappelijke vorming
 • Creatieve therapie
 • Pedagogiek
 • Toegepaste psychologie
 • Human Resource Management
 • Pedagogische wetenschappen
 • Psychologie
Leraar Scheikunde
 • Chemie
 • Applied science met scheikunde
 • Chemische technologie
 • Scheikunde
 • Life science and technology
 • Scheikundige technologie
 • Molecular science technology
 • Biomedische technologie
 • Farmaceutische wetenschappen
 • Moleculaire levenswetenschappen
 • Biomedische wetenschappen (alleen met uitstroomprofiel Moleculaire levenswetenschappen)
Leraar Spaans
 • Spaanse taal en cultuur
 • Talen en culturen van Latijns-Amerika (Spaans)
 • Afstudeerrichting Spaans bij opleiding Romaanse talen en culturen
Leraar Techniek
 • Werktuigbouwkunde
 • Industrieel product ontwerpen
 • Industrieel ontwerpen
 • Industrial design
Leraar Wiskunde
 • Bedrijfswiskunde
 • Wiskunde

Voorafgaand aan de inschrijving kun je je vragen en verwachtingen voorleggen tijdens een intakebijeenkomst. Je bereidt je voor door te kijken of je toelaatbaar bent en de keuze kunt maken om fulltime te studeren. Tijdens de bijeenkomst brengen we samen met jou je wensen, motivatie, ervaringen en ambities in kaart. Deze worden gekoppeld aan het onderwijs-, begeleidings- en toetsaanbod, waardoor je een goed beeld krijgt van de mogelijkheden die de opleiding jou biedt.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageschool voor aanvang van de opleiding. De lerarenopleiding werkt samen met keurmerkscholen waar studenten stage kunnen lopen. Daar werken schoolopleiders van Hogeschool Utrecht voor goede begeleiding op je leerwerkplek. Je moet zelf zo'n leerwerkplek regelen. Neem voor vragen hierover contact op met Bureau Werkplekleren, werkplekleren.archimedes@hu.nl.

Kom je niet in aanmerking? Hogeschool Utrecht biedt verschillende andere opleidingsroutes om leraar te worden. Denk hierbij aan (verkorte) deeltijdtrajecten en zij-instroom.

Interesse in de bachelor Kopopleiding Leraar tweedegraads?

Heb je nog vragen?