Tijdens de opleiding

Tijdens deze praktijkgerichte opleiding maak je vanaf het begin kennis met het werkveld. De opleiding werkt met levensechte casussen vanuit de praktijk en het onderwijs vindt ook deels in het werkveld plaats. Zo kun je de theorie altijd direct toepassen op echte praktijksituaties. Je werkt individueel, maar ook als onderdeel van een projectgroep en leerteam.

Een kijkje in de HU Bibliotheek.

inhoud van de opleiding Sociaal Financiële Dienstverlening (SFD)

Jaar 1 legt een brede basis, waarbij de 3 domeinen Preventie, Sociale Incasso en Schulden Oplossen aan bod komen. We nemen je mee in de leefwereld van klanten met levensechte casussen, dit noemen we klantreizen. Deze reizen staan gedurende je hele opleiding centraal. Het fijne van een klantreis is dat jij leert en beleeft vanuit welke rol jij de klant kan ondersteunen en wat dit van jou vraagt. Je ervaart ook met welke ketenpartners je te maken krijgt en hoe je elkaar kan versterken in plaats van tegenwerken.

Je leert de relevante theorieën die je gelijk kunt gebruiken in deze praktijkcasussen en in de vaardigheidswerkcollege ’s leer je oplossingsstrategieën toepassen en oefen je met de bijbehorende communicatievaardigheden en gesprekstechnieken die centraal staan in de casus.

Leertaken jaar 1

Je ontwikkelt dit jaar per domein een product:

 • Preventie: je ontwikkelt een preventieproduct;
 • Sociale Incasso: je maakt een klantdossier en informatieve vlog over de incassowereld voor mensen die daar meer informatie over willen krijgen;
 • Schulden Oplossen: je legt een klantdossier aan.

In het tweede jaar ligt de nadruk op verder professionaliseren om een startende beroeps-professional te worden. Nadat je in het eerste jaar alle drie de domeinen hebt doorlopen begin je het tweede jaar met een specialistische doelgroepaanpak. Je beoordeelt hiervoor met welke doelgroep en specifieke situatie je te maken hebt en kan de klant adviseren. Daarbij kan het ook relevant zijn om specifieke/bijzondere gesprekstechnieken in te zetten. In dit blok word je je meer bewust van je beroepshouding en de ethische dilemma's die kunnen spelen. Het grootste deel van het tweede jaar ga je aan de slag met je praktijkstage. Tijdens de stageperiode werk je aan een praktijkopdracht waarin je op zoek gaat naar een oplossing voor een praktijkvraagstuk van een organisatie.

Leertaken jaar 2

 • Je maakt een analyse van de klant en de klantsituatie. Hiervoor werk je een plan van aanpak uit en pas je relevante theorieën toe. Je neemt een rollenspel op met je medestudenten en reflecteert op jouw rol en vraagt om feedback van je medestudenten.
 • Je ontwerpt een specifieke interventie voor een bijzondere doelgroep binnen het sociaal financiële domein. Hiervoor maak je eerst een doelgroepanalyse, geef je een beschrijving van de relevante literatuur en beargumenteer je de keuzes van het door jouw ontwikkelde product.
Binnen in de HU Bibliotheek

Contact

20
uur per week
 • 50%Praktijk
 • 50%Theorie

Zelfstudie

20
uur per week
 • 60%individueel werk
 • 40%Groepswerk

Studiebelasting

40
uur per week

  Meer weten over deze opleiding?

  Een Associate degree is een praktijkgerichte, tweejarige hbo-opleiding. Met een Ad-diploma vergroot je je kans op een baan, zonder meteen een volledige vierjarige bacheloropleiding te moeten volgen. Na een Ad-opleiding kun je alsnog doorstromen naar een bacheloropleiding en deze verkort doorlopen.

  Tijdens de opleiding werk je in leer- en projectteams samen met medestudenten. Je werkt in een inspirerende leeromgeving aan opdrachten en doet dit in samenwerking met organisaties in het sociaal financiële domein. Zo krijg je gastlessen, neem je deel aan workshops en bouw je de kennis op die je nodig hebt in het werkveld. Er is in de opleiding veel aandacht voor je ontwikkeling onder begeleiding van een leerteamcoach.

  Er zullen veel feedbackmomenten zijn waardoor je leert en jezelf ontwikkelt. Daarnaast sluit je elke onderwijseenheid met een portfoliobeoordeling, in sommige blokken ook met een assessment. Je sluit de opleiding af met een afstudeerproject.

  Wil jij het beste uit jezelf en je studie halen? Volg dan naast je gewone onderwijs een HU-honourstraject. Kies een volledig programma of kom zelf met een idee. Met het HU-honourstraject heb je een streepje voor op de arbeidsmarkt.

  Je vormt samen met een aantal studiegenoten een leerteam. In zo'n team geef je elkaar feedback en dat helpt je weer bij je eigen leerproces. Een leerteam wordt begeleid door een docent: de leerteambegeleider.

  Je betaalt collegegeld. Ben je benieuwd hoeveel je moet betalen? Dat bereken je heel eenvoudig met de collegegeldmeter. Meer weten? Kijk op de pagina over collegegeld.

  Aan het einde van je eerste studiejaar ontvang je een studieadvies. Dat advies kan inhouden dat je geschikt wordt geacht voor de opleiding, een verwijzingsadvies als een andere opleiding beter bij je lijkt te passen, of het advies om met de studieloopbaanbegeleider een studieplanning op te stellen.

  Het betreft hier geen bindend advies: je hoeft het advies niet op te volgen. Uiteraard gaan we ervan uit dat je het advies zorgvuldig weegt.

  Waarom Sociaal Financiële Dienstverlening studeren bij de HU?

  • Lerend werken, werkend leren

   Leren en werken gaan in deze opleiding samen. Wat je leert in de theorie, pas je meteen toe in de praktijk.

  • Betrokken en ervaren docenten

   Je docent is ook je coach. Hij of zij geeft specifieke aandacht aan jouw ontwikkeling als professional en het docententeam heeft een nauwe relatie met het werkveld.

  • Realistische leeromgeving

   Vanaf het eerste moment werk je in de échte praktijk. Je leert het sociaal financieel domein en daarmee jezelf als professional hierin goed kennen.

  Heb je nog vragen?