Na de opleiding

Als sociaal financiële dienstverlener kun je bij veel organisaties aan de slag. Zo kan je aan de slag binnen het welzijnsdomein of in het domein van de financiële dienstverlening. De competenties en de beroepshoudingen die je leert in deze opleiding, stomen je klaar voor het werk binnen de sociaal financiële dienstverlening.

Liever nog even doorstuderen? Stroom dan door naar de deeltijdopleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Je studeert dan in een verkort programma om je bachelor te halen.

wat kan ik worden met sociaal financiële dienstverlening?

Als preventiewerker of medewerker vroegsignalering zoek je mensen proactief op. Je hebt bijvoorbeeld een beginnend signaal ontvangen dat kan wijzen op beginnende financiële problemen. Door je open en betrokken houding, je oog voor de mensen en het vinden van de juiste toon, weet jij inzicht te brengen en mensen in beweging te krijgen. Soms ontwikkel je interventies of cursussen die je mensen kan aanbieden. Ook werk je veel samen met andere organisaties en je durft hierin een leidende rol te pakken.

Schuldhulpverleners kunnen werken bij een afdeling schuldhulpverlening, bij een wijkteam of bij een gespecialiseerd bureau. Alle schuldhulpverleners hebben tot doel om mensen met financiële problemen en de schuldeisers te helpen bij het vinden van een passende oplossing. Daarbij is het belangrijk dat je de wet- en regelgeving kent en kan toepassen, goed kan communiceren, onderhandelen en met je overtuigingskracht zowel de schuldenaar als de schuldeisers in beweging kan brengen. Ook weet je de regie te pakken. Schulden oplossen vraagt soms om een creatieve aanpak, waarmee je een doorbraak bereikt en een casus in beweging brengt.

Als medewerker bijzonder beheer probeer jij, namens je organisatie, in goed contact met een klant te komen waardoor een rekening wordt betaald of een achterstand ingelopen. Je hebt daarbij oog voor de (on)mogelijkheden van de klant en wil met passende oplossingen verdere achterstanden of onnodige kosten en schulden voorkomen. Maar je wil ook zorgen voor de naleving van de betalingsregeling. Je kan overtuigen, onderhandelen en weet met je communicatieve vaardigheden en kennis van de wet- en regelgeving tot een passende oplossing te komen.

Een budgetcoach is iemand die mensen helpt met hun financiële huishouding en treedt op als coach en creëert overzicht in de inkomsten en uitgaven. De coach maakt veelal een budgetplan, dat is afgestemd op de persoonlijke situatie. Het plan is gericht op een betere balans tussen de inkomsten en de uitgaven. Ook leert de cliënt hoe een goede thuisadministratie wordt opgezet. Bij grotere financiële problemen, met name schulden, wordt men doorverwezen naar de schuldhulpverlening.

Als wijkteammedewerker/-coach met het specialisme financiën kom je in contact met mensen die beginnende en vergevorderde (financiële) problemen hebben. Je komt thuis bij de klant en stelt met de klant en zijn netwerk een plan op. Je signaleert de vraag achter de vraag en weet hier passend op te acteren. Je voert regie op het traject van de klant en staat in verbinding met zijn netwerk en de ketenpartners.

Als beschermingsbewindvoerder word je, na een uitspraak van de rechter, de beheerder van de financiën van jouw klant. Dat betekent dat je verantwoording draagt voor het zo goed mogelijk beheren van de administratie en contactpersoon wordt naar alle organisaties waar jouw klant mee te maken heeft. Je legt jaarlijks verantwoording af aan de klant en de rechter. Als er schulden zijn dan probeer je de situaties zo snel mogelijk te stabiliseren en het dossier toe te leiden naar de schuldhulpverlening.

Als medewerker terugvordering en verhaal ben je verantwoordelijk voor het nemen van terugvorderings- en verhaalbesluiten. Je onderzoekt, rapporteert en adviseert over de te nemen besluiten en stelt beschikkingen op. Je beoordeelt kwijtscheldingsbezoeken en legt, als het nodig is, beslag op het inkomen en bezittingen van de klant.

je kunt aan de slag bij

  • Overheidsorganisaties: zoals gemeenten, belastingdienst, rechtbanken, UWV en SVB.
  • Welzijnsorganisaties: zoals wijkteams, maatschappelijk werk en sociaal raadslieden.
  • Particuliere organisaties: zoals beschermingsbewindkantoren, woningbouwverenigingen en zorgverzekeringen.
  • Zakelijk financiële organisaties: zoals bankwezen, incassobureaus en gerechtsdeurwaarders.

doorstuderen na je diploma?

Wil je na afronding van de Ad Sociaal Financiële Dienstverlening niet meteen aan het werk? Dan kun je doorstromen in een verkort traject van de bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD).

Heb je nog vragen?