Drie winnaars bij artikelenwedstrijd studenten sociaal werk

Jaarlijks worden afstudeerders van de sociale opleidingen van Hogeschool Utrecht uitgedaagd om een artikel te schrijven over ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Dit jaar was de tiende editie van deze ‘HU-Topartikelenwedstrijd’, met drie winnende artikelen over normalisering van drugsgebruik onder jongeren, euthanasie in de ggz en het verhoogde risico op burn-outs onder sociaal werkers. 

De drie winnende artikelen geven een indruk van de weidsheid en uitdagingen binnen het sociaal werk, aldus Lia van Doorn, als lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening één van de initiatiefnemers van de wedstrijd. “Het schrijven van een artikel is een goede manier om te reflecteren, te onderzoeken, vragen te stellen en te innoveren. De kennis uit de praktijk van alledag kan zo worden verrijkt met inzichten uit de theorie. Zo ontstaan nieuwe visies op het beroep, waarmee professionals de praktijk van morgen het hoofd kunnen bieden.” 

Risico op burn-outs onder sociaal werkers

In haar winnende artikel vanuit de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) vraagt Manon Berndsen aandacht voor het omgaan met stress. Sociaal werk kan stressvol zijn en professionals in het vak hebben vaak persoonlijkheidskenmerken die hen gevoelig maken voor stress en burn-out, schrijft Manon. Ze dringt aan op meer aandacht hiervoor binnen de opleiding Social Work en geeft preventietips, zodat studenten beter voorbereid het beroepsveld in kunnen gaan. 

"Bespreek mogelijke uitdagingen in het beroep, zorg voor meer kennis rondom burn-outs en het leren aanvoelen van grenzen."

Manon Berndsen  (SPH)

Euthanasie in de ggz

Yaël de Kruijf (SPH) staat in haar artikel stil bij euthanasie in de geestelijke gezondheidszorg. De verzoeken daartoe stijgen, maar hulpverleners zijn soms huiverig om het gesprek erover aan te gaan met hun cliënten. Juist het bespreekbaar maken kan mogelijkheden bieden tot herstel, bepleit Yaël. Of het kan suïcide helpen voorkomen. Sociaal werkers kunnen daar een belangrijke rol in spelen, schrijft ze in haar artikel, waarmee ze de 2e prijs won vanuit haar opleiding SPH. 

Normalisering van drugsgebruik

De 1e prijs vanuit de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening ging naar Kim de Graaf. Zij schreef een mooi en actueel artikel over recreatief drugsgebruik onder jongeren. Dat drugsgebruik is niet zonder risico’s. Volgens Kim kunnen jongerenwerkers een rol spelen in de begeleiding van jongeren die experimenteren met drugs én in de preventie ervan. “Op dit moment is er geen preventieve aanpak als het gaat om het gebruik van drugs, de nadruk ligt nu vooral op het voorkomen van gezondheidsschade bij jongeren”, schrijft Kim. 

Topartikelen 2020 

De prijs voor de winnende artikelen bestaat uit een oorkonde, een bescheiden geldbedrag en eeuwige roem. Daarnaast worden de winnende artikelen opgenomen in het boekje Topartikelen 2020. Een extra aanmoediging is dat het Journal of Social Intervention, het Vakblad Sociaal Werk en het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken geïnteresseerd zijn in de opbrengst van deze wedstrijd: de redacties van de tijdschriften bieden aan om prijswinnaars te begeleiden in het publicabel maken van hun artikel. 

Laatste keer

Met dit jubileumjaar is het moment aangebroken om afscheid te nemen van de artikelwedstrijd. Het komende jaar zal de eerste lichting studenten afstuderen aan de opleiding Social Work, waarin de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening , Maatschappelijk Werk en Dienstverlening  en Culturele en Maatschappelijke Vorming zijn samengevoegd. Zij leveren een afstudeerproduct af dat een artikel kan zijn, maar ook een andere vorm kan hebben. 

Deel dit artikel