Tool voor betere hulpverlening aan rechtszoekenden met meervoudige problemen

Mensen met een juridische hulpvraag hebben vaak meerdere problemen, bijvoorbeeld op het vlak van schulden, armoede en werkloosheid. Hun juridische vraag wordt meestal wel opgepakt, maar de onderliggende problemen blijven bestaan en leiden vaak tot nieuwe juridische kwesties. Hogeschool Utrecht gaat samen met Hogeschool van Amsterdam en juridische professionals een digitale tool ontwikkelen, die moet bijdragen aan passende hulp en duurzame oplossingen voor mensen met dit soort meervoudige problemen.
Twee mensen aan een tafel

De digitale tool zal juridische professionals helpen om met een bredere blik naar de problemen van rechtszoekenden te kijken en de complexe informatie die de cliënt inbrengt te ontwarren. Zo helpt de tool professionals hun cliënten passende steun te geven en indien nodig door te verwijzen naar andere rechtshulpverleners of maatschappelijk dienstverleners. 

Knelpunten bij rechtshulpverlening

De onderzoekers werken al langer aan een ‘verbrede aanpak’ waarbij de cliënt en diens problemen en behoeften centraal staan. Uit het eerdere onderzoek ‘Betere (rechts)hulp bij multiproblematiek’ kwamen knelpunten naar voren die deze aanpak in de weg kunnen staan. Zo ontbreekt het de rechtshulpverlener soms aan tijd om de meerdere hulpvragen bij iedere cliënt te ontdekken en is er nog te weinig informatie-uitwisseling tussen professionals uit verschillende vakgebieden. Met de nieuwe tool worden deze knelpunten aangepakt.

Passende hulp voor rechtzoekenden

De tool maakt het eenvoudiger te achterhalen welke juridische, functionele, emotionele en sociale problemen spelen, waardoor de rechtshulpverleners tot de meest passende hulp kunnen komen; hulp die bijdraagt aan duurzame oplossingen voor de rechtzoekende. Dit heeft positieve gevolgen voor diens sociale steun, stresslevels en zelfredzaamheid, verwachten de onderzoekers.

Samenwerking

In het project werken onderzoekers van de lectoraten Toegang tot het Recht en Communicatie in Digitale Transitie van Hogeschool Utrecht samen met het lectoraat Legal Management van Hogeschool van Amsterdam en professionals van Het Juridisch Loket, De Sociale Basis, Rijnstad, U-Centraal, Buurtteam-organisatie Sociaal Utrecht, Zumpolle Advocaten, BdH Advocaten & Mediators en JLM Advocaten. Het onderzoek wordt uitgevoerd met steun van de Raad voor de Rechtsbijstand. Wil je meer informatie over het project of eraan deelnemen? Neem contact op met Suzanne de Bakker

Deel dit artikel