Multicriteria-beslisboom voor Rechtshulpverleners

digitale visualisatie in de vorm van een clickable demo

Onderzoekers van Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam hebben samen met Het Juridisch Loket een clickable demo van een multicriteria-decision (MCD) tool ontwikkeld. Deze tool maakt een volledige probleemverkenning van multiproblematiek en een passende doorverwijzing van cliënten met multiproblematiek mogelijk.

Doel

Dit project had als doel om een digitale visualisatie in de vorm van een clickable demo te ontwikkelen, in combinatie met een gespreksleidraad en een training voor medewerkers van Het Juridisch Loket. Dit zorgt ervoor dat de probleemsituatie van rechtzoekenden met multiproblematiek vanuit een brede blik wordt onderzocht. En dat waar nodig, warm wordt doorverwezen naar andere rechtshulpverleners en of andere maatschappelijk dienstverleners. 

Een holistische uitvraag van rechtzoekenden was het uitgangspunt van de tool. Hiervoor hebben we gekozen voor een multicriteria-vragenlijst, met daarin de criteriumgebieden ‘juridische problemen’, ‘sociaal-maatschappelijke problemen’ en ‘draagkracht (zelfredzaamheid) van de rechtzoekende’.

Resultaten

Dit project is een voortzetting van het door de Raad voor de Rechtsbijstand gefinancierde project ‘Passende Hulp bij Multiproblematiek’ (subsidieregeling innovatieve ideeën stelselherziening rechtsbijstand). Dat project is gestart in januari 2021 en geëindigd in januari 2022. In het najaar van 2022 en begin 2023 is het project in samenspraak met Het Juridisch Loket hervat, met financiering van het lectoraat Toegang tot het Recht van Hogeschool Utrecht. 
Bij het ontwikkelen van de tool was het belangrijkste inzicht dat ‘one tool fits all’ niet de oplossing is. 

 • Het diagnoseproces start met een intakegesprek aan de balie, waarbij de juridische professional een inschatting maakt of er sprake is van multiproblematiek.
 • Bij het vervolggesprek wordt naast de juridische vraag ook aandacht besteed aan de sociaal-maatschappelijke problematiek. Dit gebeurt aan de hand van een gespreksleidraad met gespreksstarters.
 • Daarna vult de juridische professional de MCD-tool in. De uitkomst van de tool is een visualisatie en toelichting van de problematiek, die kan dienen ter overdracht naar een ketenpartner in het sociaal domein.
 
 

Looptijd

01 januari 2021 - 01 januari 2022

Aanpak

De clickable demo-versie van de MCD-tool en de gespreksleidraad met gespreksstarters zijn ontwikkeld via het vijfstappen model voor Design Thinking. Deze methode is bij uitstek geschikt voor het ontwerp van nieuwe producten en wordt samen met de gebruikers ontworpen.

"Samen met Het Juridisch Loket hebben we een clickable demo van een multicriteria-decision tool ontwikkeld. Deze tool maakt een volledige probleemverkenning van mulitproblematiek en een passende doorverwijzing van cliënten met multiproblematiek mogelijk."

Suzanne de Bakker

Impact voor het onderwijs

De minister voor Rechtsbescherming heeft ingezet op transitie van het stelsel voor gefinancierde rechtsbijstand, met als doel om snel tot adequatere vergoedingen en hogere kwaliteit van dienstverlening aan de rechtzoekende in het stelsel te komen. In het nieuwe stelsel moet het belang van de rechtszoekende centraal staan, waarbij er gezorgd moet worden voor een goede diagnose aan de voorkant en meer samenwerking in het sociale domein met niet-juridische uitvoeringsinstanties. Deze verbrede aanpak houdt in dat rechtshulpverleners de gehele problematiek van dergelijke cliënten in ogenschouw nemen tijdens het diagnose- en verwijsproces en niet alleen de juridische vraag. Studenten dienen opgeleid te worden in deze verbrede aanpak.

Samenwerking met kennispartners

De onderzoekers van de HU hebben tijdens het hele traject samengewerkt met mr. dr. Arnt Mein, lector bij lectoraat Legal Management, Hogeschool van Amsterdam.

In het eerste deel van het project hebben de onderzoekers samengewerkt met professionals van Het Juridisch Loket, De Sociale Basis, Rijnstad, U-Centraal, Buurtteam-organisatie Sociaal Utrecht, Zumpolle Advocaten, BdH Advocaten & Mediators, JLM Advocaten. Dit onderzoeksproject ontving een subsidie van de Raad voor de Rechtsbijstand.

In het laatste deel van het project hebben de onderzoekers samengewerkt met ir. ing. Benny Naber van studioBNO en medewerkers van Het Juridisch Loket.

 

Betrokken HU-onderzoekers

 • Suzanne de Bakker
  Suzanne de Bakker
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraten: Communicatie in Digitale Transitie, Marketing & Customer Experience
 • Susanne Tonnon | Senior Onderzoeker | Schulden en Incasso
  Susanne Tonnon
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Schulden en Incasso
Esther van Eijk

Esther van Eijk

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Toegang tot het Recht