Multicriteria-beslisboom voor Rechtshulpverleners

Twee mensen aan een tafel

Hoe kun je eerstelijns juridische professionals ondersteunen bij complexe diagnostiek en warme doorverwijzing van cliënten met multiproblematiek? Onderzoekers van Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam gaan een (online) multicriteria-beslisboom ontwikkelen die de juridische professionals kunnen gebruiken. 

Doel

Dit project heeft als doel om een digitale multicriteria-beslisboom te ontwikkelen om de complexe besluitvorming door juridische professionals bij cliënten met multiproblematiek te ondersteunen. Rechtzoekenden met multiproblematiek vormen namelijk een complexe doelgroep voor rechtshulpverleners, én ze maken veelvuldig gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand. Bij deze groep mensen is dan vooral van belang dat hun probleemsituatie vanuit een brede blik wordt onderzocht. En dat waar nodig, warm wordt doorverwezen naar andere rechtshulpverleners en of andere maatschappelijk dienstverleners. 

Het is de bedoeling dat de tool in digitale vorm wordt ontworpen waardoor gebruik, gegevensopslag en –deling worden vergemakkelijkt. 

Resultaten

De tool kan juridische professionals die werken met cliënten met multiproblematiek helpen bij:

 • Het diagnoseproces: tijdens de diagnose stelt de rechtshulpverlener per onderwerp/criterium een aantal vragen om de verschillende probleemgebieden en het gewicht ervan in kaart te brengen.
 • Het verwijsproces: op basis van het verkregen overzicht van de probleemgebieden en het gewicht ervan tijdens het diagnoseproces kan de rechtshulpverlener adequater doorverwijzen en de professional waarnaar verwezen wordt vollediger informeren. 
 

Looptijd

01 januari 2021 - 30 juni 2022

Aanpak

De tool zal bestaan uit een aantal onderwerpen (criteria) die betrekking hebben op de functionele, emotionele en sociale problemen die spelen bij de rechtzoekende met multiproblematiek. De ontwikkeling van de criteria met bijbehorende vragen in de MCDA-tool vindt plaats via het vijfstappen model voor Design Thinking. Het hele project kent de fases ‘onderzoeken’, ‘ontwerpen’ en ‘testen’ en omvat de vijf stappen van Design Thinking. Deze methode is bij uitstek geschikt voor het ontwerp van nieuwe producten en wordt samen met de gebruikers ontworpen.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Suzanne de Bakker
  Suzanne de Bakker
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraten: Communicatie in Digitale Transitie, Marketing & Customer Experience
 • Susanne Tonnon | Senior Onderzoeker | Schulden en Incasso
  Susanne Tonnon
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Schulden en Incasso

Samenwerking met kennispartners

De onderzoekers werken samen met professionals van Het Juridisch Loket, De Sociale Basis, Rijnstad, U-Centraal, Buurtteam-organisatie Sociaal Utrecht, Zumpolle Advocaten, BdH Advocaten & Mediators, JLM Advocaten. Dit onderzoeksproject ontving een subsidie van de Raad voor de Rechtsbijstand. 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Suzanne de Bakker

Suzanne de Bakker

 • Docent-onderzoeker
 • Lectoraten: Communicatie in Digitale Transitie, Marketing & Customer Experience