Opleiden tot een beroep. Kan dat wel online?

Auteurs Liesbeth Baartman, Patricia Brouwer, Ilya Zitter, Elly de Bruijn, Annoesjka Boersma, Machiel Bouwmans, Anne Khaled, Kristin Vanlommel
Publicatiedatum 2021
Lectoraat Beroepsonderwijs
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

De impact van COVID-19 op het beroepsonderwijs is enorm, zo blijkt uit recente consultaties en studies van de Inspectie van het Onderwijs, het Nederlands Jeugdinstituut, Cedefop, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en uit onderzoek onder Nederlandse studenten en docenten in het mbo en hbo (Grijpstra-Hanekamp et al., 2020; Rutten, 2020; Custers et al., 2020). Het beroepsonderwijs (mbo en hbo) is sterk verweven met de beroepspraktijk. Beroepspraktijkvorming, stages, leerbedrijven, werkplekleren en uiteenlopende leeromgevingen op de grens tussen school en beroepspraktijk vormen een belangrijk deel van een beroepsopleiding. Daar ontstaan nu problemen: er zijn minder stageplekken beschikbaar, praktijkleren is lastig omdat moeilijk afstand kan worden gehouden. Dit roept de vraag op: zijn er online en op 1,5 meter afstand nog wel voldoende mogelijkheden voor leren handelen in een complexe en dynamische beroepspraktijk?

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Trefwoorden beroepsonderwijs, COVID-19

Liesbeth Baartman