dr. Kristin Vanlommel is lector ‘Organiseren van Verandering in Onderwijs’. Ze plaatst het veranderproces als studieobject centraal: hoe kunnen we veranderprocessen in onderwijs organiseren, hoe kunnen we leren van veranderingen en wat hebben (teams van) professionals hiervoor nodig? 

Kristin werkte eerder als gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen. Ze ondersteunt ook (docenten)teams bij innovatieprojecten en heeft jarenlange ervaring met professionaliseringstrajecten voor schoolleiders rond schoolontwikkeling. Kristin bouwde internationale netwerken uit, zo is ze bestuurder van het International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI).

Expertises

  • Organiseren van veranderproces
  • Evidence-informed practice
  • Organisatie- en teamontwikkeling

"Voor het behouden en versterken van de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs is het van cruciaal belang dat scholen hun onderwijskwaliteit onderzoeken en duurzaam verbeteren vanuit hun schooleigen visie."

Kristin Vanlommel
Lector

In een veranderende maatschappij met groeiende diversiteit is onderwijsinnovatie een belangrijk thema. Er wordt veel vernieuwd, maar de opbrengsten zijn beperkt en we leren er weinig van. Kristin onderzoekt hoe we veranderingen meer evidence-informed en duurzaam kunnen organiseren, wat dit vraagt van de organisatie, het schoolbeleid en het team van professionals. 


Publicaties


Projecten

Nieuws

'Minder en beter doordacht veranderen in het onderwijs'

Kristin doet met haar lectoraat onderzoek naar onderwijsvernieuwingen: waarom werken sommige vernieuwingen wel en andere niet? Ondersteuning, monitoring en professionalisering kunnen leiden tot minder veranderen maar met meer succes.

Lees het artikel

In de media

Openbare les Kristin Vanlommel

29 september 2021 vond Kristin’s openbare les ‘Organiseren van complexe verandering in onderwijs’ plaats. Daarmee werd zij officieel benoemd als lector Organiseren van Verandering in Onderwijs.

Kijk hier de online uitzending terug

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Foto Kristin Vanlommel

Kristin Vanlommel

  • Lector
  • Lectoraat: Organiseren van Verandering in Onderwijs