Patricia Brouwer

Onderzoeker

Dr. Patricia Brouwer werkt als hogeschoolhoofddocent bij Hogeschool Utrecht. Zij combineert onderwijs- en onderzoekstaken en is gespecialiseerd in (praktijk)vraagstukken over docentprofessionalisering, samenwerking in teams en onderzoekende houding van docenten.

Patricia werkt binnen het Lectoraat Beroepsonderwijs aan praktijkgericht onderzoek én kennisbenutting in het beroepsonderwijs. (Praktijk)vraagstukken rondom de ontwikkeling van (toekomstige) professionals voor beroepspraktijk en maatschappij vormen daarbij het startpunt. In projecten is zij sterk gericht op het realiseren van doorwerking van opbrengsten in de onderwijspraktijk. Dat doet zij door haar werk als praktijkgericht onderzoeker te combineren met de professionalisering van HU-docenten en -onderzoekers via het Teaching & Learning Network

"Het potentieel van opleidingsteams om bij te dragen aan een hoge onderwijskwaliteit wordt niet altijd ten volle wordt benut. Er is blijvend aandacht nodig voor samenwerken-leren."

Patricia Brouwer

Patricia is projectleider van praktijkgericht onderzoek naar het versterken van onderzoekend werken door mbo docenten en –teams, en van onderzoek naar het co-creëren van inductietrajecten voor startende docenten in het mbo. Daarnaast is Patricia betrokken bij onderzoek naar het werken aan duurzame onderwijsontwikkeling in de context van Practoraten en is zij lid van de Expeditie Lerarenagenda, waarin onderzoek naar toekomstbestendig leraarschap centraal staat. In het Teaching & Learning Network van de HU is zij betrokken bij de thema’s Onderzoek en onderzoekend vermogen en Onderwijskundig leiderschap.

Expertises

  • Docentprofessionalisering
  • Samenwerking in docententeams in beroepsonderwijs (mbo en hbo)
  • Onderzoekende houding van docenten beroepsonderwijs

Publicaties

Projecten

Meer weten?

Patricia Brouwer

  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Beroepsonderwijs, Werken in Onderwijs