Vroegsignalering van betalingsproblemen in het MKB

Het vangnet van ondernemers in financiële problemen (BBZ) werkt niet optimaal, terwijl het maatschappelijke rendement van veel ondernemers negatief is. Ondernemers in de BBZ stoppen dan ook eerder met hun bedrijf of gaan er in inkomen flink op achteruit in vergelijking met andere ondernemers. Vroegsignalering van betalingsproblemen kan de instroom naar BBZ reduceren, vooral door financiële adviseurs en/of coaches. Om betalingsproblemen te voorkomen is het nodig dat zij ook inzicht krijgen op de interactie van zakelijke en privé risicofactoren van de ondernemers.

Doel

We onderzoeken wat voorspellers zijn voor betalingsproblemen in het MBK en brengen interventies in kaart die effectief kunnen zijn voor financiële adviseurs en coaches.

Het project heeft de volgende doelen:

1. De risicofactoren, een risicomatrix - zakelijk en privé - en de handelingsmogelijkheden van ondernemers in kaart brengen.
2. De risicomatrix en belemmeringen tot handelen intern en extern valideren.
3. Twee eenvoudige preventieve interventies met ons consortium ontwerpen.
4. De effectiviteit van deze twee interventies testen.

Resultaten

De uiteindelijke resultaten zullen moeten helpen om financieel adviseurs, coaches en toekomstige beroepsbeoefenaars - onze studenten - beter toe te rusten om betalingsproblemen bij ondernemers te voorkomen.

Looptijd

01 september 2020 - 01 september 2022

Aanpak

Het onderzoek bestaat uit een aantal werkpakketten.

1: Inventarisatie van risicofactoren en handelingsmogelijkheden: Hierbij worden via werksessies van partners en deskresearch bekeken bij deelnemende partijen welke risicofactoren, handelingsmogelijkheden er zijn. Hieruit wordt een risicomatrix opgesteld.
2: Validatie risicomatrix: met surveys en interviews wordt de matrix gevalideerd.
3: Interventies ontwerpen: samen met studenten, ontwerpers, deelnemers en onderzoekers worden verschillende vormen van interventies ontworpen.
4: Testen van interventies: bij een controlegroep van 90 ondernemers worden de interventies getest en telefonisch uitgevraagd. ook vinden er consulten plaats.
5: Communicatie: de opgedane kennis wordt binnen deze fase verspreid, via o.a. presentaties bij brancheorganisaties, een website, sociale media en het vormgeven van een boekje. Ook wordt verbreding gezocht met andere partijen.

In april is er een survey uitgezet bij ruim 4.000 mkb ondernemers. Daarbij wordt gezocht naar signalen die duiden op het ontstaan van betalingsproblemen.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, Zuidweg & partners, FCBV, Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, Ondernemend Nederland

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Lucque Schmeitz onderzoeker lectoraat Financieel Economische Innovatie

Lucque Schmeitz

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Financieel-Economische Innovatie