Vollenhove in Beweging

Het project 'Vollenhove in Beweging' bouwt aan een structureel praktijkgericht netwerk van bewoners en maatschappelijke organisaties. Hier richten zij zich primair op het 'in beweging krijgen' van bewoners met een hoog risico op armoede in de wijk Vollenhove in Zeist.

Doel

Vollenhove is een multiculturele flatwijk met veel kwetsbare bewoners. Ten opzichte van Zeist wonen hier bewoners die relatief weinig sport- en beweegactiviteiten ondernemen. Basisgedachte in het project is dat:

 • sport- en beweegactiviteiten een sterk empowerende functie hebben voor mensen met risico op armoede en/of een grote afstand tot de arbeidsmarkt en;
 • deze activiteiten in de wijk bijdragen aan sociale samenhang en saamhorigheid.

Resultaten

 • Het inrichten van een open, interactief en lerend Platform ‘Vollenhove in Beweging’.
 • Het versterken, verdiepen en verbreden van beweegactiviteiten in Vollenhove, direct en indirect gericht op hoog-risicogroepen (in armoede) en het onderling verbinden van die activiteiten. 
 • Het versterken van de sociale samenhang en buurtbetrokkenheid in Vollenhove en het versterken van trots op de wijk.
 • Het bewerkstelligen van een lerende structuur, waarin bewonersinitiatieven (ook op basis van ervaringskennis) stapsgewijs zelf en gezamenlijk bouwen aan praktijkkennis (‘wat werkt’).

Looptijd

01 februari 2021 - 31 december 2021

Aanpak

Dit project is een Living Lab. Hiermee sluiten we aan op wat er in Vollenhove in beweging is: wat er al gebeurt, wat kansrijk is en wat op basis van de ervaringen vanuit de leefwereld, vanuit de bewoners in Vollenhove, vanuit mensen met ervaringskennis en nauw betrokken professionals kan worden opgebouwd en uitgebouwd. Het leren start en eindigt bij ervaringen in de praktijk en is cyclisch van aard. Er wordt in dit programma gekoerst op gezamenlijk verdiepend en vernieuwend praktijkleren. Via het platform krijgen bewonersinitiatieven toegang tot een helpdeskfunctie en advies en ondersteuning ‘on the job’. In het Living Lab wisselen we met elkaar ideeën uit, delen we netwerken (ook tussen bewoners en deelnemers onderling) én kijken we in de eigen praktijken of we daar kunnen verbreden en versterken.


Betrokken HU-onderzoekers

 • Palau Holst
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
 • Manon Olthof | Onderzoeker | Hogeschool Utrecht
  Manon Olthof
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
 • Nico de Vos
  • Lector
  • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Palau Holst

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling