Een steuntje in de (Utrechtse Heuvel)rug

Dit Living lab staat in teken van het bevorderen van sport en bewegen voor bewoners waarvoor het sportaanbod nu niet voldoende of moeilijk te bereiken is. Het project is hierbij opgedeeld in drie deelprojecten, waar we voor elke specifieke doelgroep (40-65 jaar) een werkwijze ontwikkelen om een duurzame samenwerking op te zetten.

Doel

Het overkoepelende doel is bewoners uit de doelgroep naar beweging en sporten toe te leiden. Door middel van design thinking methoden borduren we voort op de geïdentificeerde oplossingsrichtingen in fase 1. 

 • Deelproject 1: Het bouwen aan een groeiend platform waarin sportaanbieders en sporten gekoppeld worden en zo een flexibel sportaanbod te creëren. Verder willen we inzicht krijgen in wat er nodig is om de al werkende – sportplanner – app beter aan te laten sluiten bij haar gebruikers.
 • Deelproject 2: Het opzetten van een duurzaam sportmaatjesproject voor mensen met een beperking (fysiek, verstandelijk of door bijvoorbeeld long COVID) in samenwerking met HU-studenten, de buurtsportcoach aangepast sporten en minimaal één werkplaatsdocent van de HU met als doel de sportdeelname voor deze doelgroep te vergroten.
 • Deelproject 3: Het verbinden van de hulpvraag met het beweegaanbod verbinden en daarmee aan te sluiten op de behoeften van deze doelgroep. Bewegen wordt ingezet als middel en door een inclusief co-design ontwerpproces zal dit aanbod passend gemaakt worden. Het bereiken van de doelgroep en het uitvoeren van kleine pilots staat centraal. 
 

Resultaten uit de eerste fase

 • De behoefte van de doelgroep (40-65 jaar) op het gebied van bewegen en gezondheid is in kaart gebracht.
 • Er is inzicht verkregen in de complexiteit van de doelgroep met de uitkomst dat het belangrijk is oog te hebben voor de verschillende subgroepen binnen de doelgroep.
 • Er zijn drie deelprojecten opgezet aan de hand van deze subgroepen; de sporter met behoefte aan een flexibel sportaanbod, de sporter met een fysieke beperking en de groep waar een zodanige complexe hulpvraag speelt dat sport kan worden ingezet als middel ter bevordering van het welzijn van deze groep.
 • Er is een nieuw netwerk ontstaan waarin de nadruk ligt op inwonerparticipatie.
 

Looptijd

31 december 2019 - 01 februari 2022

Aanpak

In het Living Lab zal gewerkt gaan worden met de Design thinking methode. Ook zullen ervaringsdeskundigen op het gebied van eenzaamheid en een verbeterde leefstijl ingezet worden. Het levert een kruisbestuiving op tussen dorpsteams, buurtsportcoaches, en (ervaringsdeskundige) inwoners. 

Relevantie van het project

Dit project zal vernieuwend zijn voor beleidsmedewerkers, social workers en sportprofessionals die zich bezig houden met de onderwerpen gezondheidsbevordering en preventie. Ook past het op een nieuwe wijze ervaringsdeskundigen toe in het outreachend werken.

Cofinanciering

Dit project ontvangt een cofinanciering van ZonMw.

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met de gemeente Utrecht, organisatie Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond, de zorgaanbieder Jayda CC, diverse sportverenigingen en -aanbieders, Sportvisserij Nederland en Sociale Dorps Teams. Als commerciële partner en werkend vanuit maatschappelijke motivatie werkt Sport-Planner mee aan dit project. 

Betrokken HU-onderzoekers

 • Karlijn van Ramshorst | onderzoeker | lectoraat Co-Design
  Karlijn van Ramshorst
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Co-Design, Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
 • Marry Bassa
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Co-Design
 • Manon Olthof | Onderzoeker | Hogeschool Utrecht
  Manon Olthof
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
 • Stijn Verhagen | Lector | Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
  Stijn Verhagen
  • Lector
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Wil je samenwerken of heb je een vraag?