Utrecht leert Aantrekken en behouden van onderwijstalent

Groep van 5 studenten zit aan een bankje in de centrale hal
Bron: Gebruiksrecht Hogeschool Utrecht. Copyright: Corné Clemens
Vanwege het toenemende lerarentekort zin is het belangrijk startende en aankomende leraren ertoe te bewegen in het onderwijs én (regio) Utrecht werkzaam te blijven. In opdracht van Utrecht Leert en in samenwerking met Perfect Storm wordt een pakket ontwikkeld op basis van onderzoek en data die verzameld worden in kennislabs. 

Doel

1) Lerarenonderzoek: inzicht krijgen in de ontwikkeling en verandering van de professionele identiteit en beroepsmotivatie bij startende leraren.
2) Utrecht Leert lerarenpanel – startende leraren werken in kennislabs aan gedeelde vraagstukken
3) Utrecht & Leraar pakket: inzichten en inspiratie voor starters

 

Resultaten

Deze 3 doelen leveren resultaten op die relevant zijn voor het aantrekken en behouden van onderwijstalent. Vanuit KC LENI doen we tegelijk ook flankerend onderzoek over het leren in innovatieve ontwerpgerichte aanpak.

Looptijd

01 april 2021 - 31 december 2021

"Het is belangrijk om te begrijpen waarom startende leraren graag leraar zijn en wat ze hiervoor nodig hebben"

Kristin Vanlommel
Lector

Aanpak

De werkwijze is ontwerpgericht en maakt gebruik van de aanpak vanuit het lectoraat Organiseren van verandering in onderwijs ontwikkeld voor kennisgeneratie in kennislabs voor toekomstgericht onderwijs, de tools en methodieken van lectoraat Co-design en de ontwerpaanpak ‘future thinking’ van PerfectStorm.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Foto Kristin Vanlommel

Kristin Vanlommel

  • Lector
  • Lectoraat: Organiseren van Verandering in Onderwijs