Startbaan

snelweg

Hoe verloopt de gemeentelijke samenwerking rond jongeren en jongvolwassenen (16-27 jaar) met complexe problemen en justitiecontacten? In het project Startbaan onderzoeken we dit samen met de gemeenten Hilversum, Veenendaal, Wijk bij Duurstede en Zeist.

Doel

Jongeren en jongvolwassenen van 16 tot 27 jaar met complexe problemen en justitiecontacten zijn een uitdaging voor gemeenten en voor de professionals die met hen werken. Er speelt bij hen veel en op heel veel verschillende terreinen en ze zijn vaak moeilijk te bereiken en te motiveren. Het is daarom extra lastig voor deze groep om werk te vinden en te behouden. Tegelijk is werk de beste manier om uit de problemen te komen én te blijven.

Verschillende afdelingen binnen de gemeente werken samen met andere organisaties om de problematiek van deze jongeren aan te pakken. Ze helpen jongeren om werk, scholing of stages te vinden. Voor de betrokkenen rondom de jongeren is het lastig om van elkaar te weten wat er allemaal speelt.

Het project Startbaan wil de samenwerking tussen professionals verstevigen en andere knelpunten aanpakken. Zodat deze jongvolwassenen meer kans op een betere toekomst hebben.

We voeren dit onderzoek uit in de gemeenten Hilversum, Veenendaal, Wijk bij Duurstede en Zeist.

Resultaten

We presenteren de resultaten van het onderzoek tijdens een conferentie in het voorjaar van 2020. Verder verwerken we de inzichten in een aantal eindproducten, zoals een podcast of film, artikelen en stappenplannen voor gemeenten. Houd voor updates over het onderzoek en de resultaten onze website en Twitter in de gaten.

Looptijd

01 juni 2018 - 01 juni 2020

Aanpak

In het eerste jaar van Startbaan hebben we de huidige situatie en knelpunten bij de betrokken professionals in kaart gebracht. Dit deden we door betrokkenen te interviewen en te observeren tijdens besprekingen.

Daarna hebben we groepsgesprekken met de professionals gevoerd, waarin we samen bepaalden welke knelpunten prioriteit moesten krijgen.

Hieruit volgt een stappenplan waarmee gemeenten de interne samenwerking kunnen versterken. Ook beschrijven we de algemeen werkzame principes voor de aanpak van deze complexe doelgroep.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid (KSV) van de Hogeschool Utrecht werkt in dit project samen met de gemeenten Hilversum, Veenendaal, Wijk bij Duurstede en Zeist.

De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, ZonMw, financiert dit project.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Carmen Paalman | Onderzoeker | Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Carmen Paalman

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid