Gegevens delen, privacy en domeinoverstijgend werken

Auteurs Anke van Gorp, Lisette Bitter, Verena Poel, Carmen Paalman
Gepubliceerd in Proces
Publicatiedatum 1 januari 2020
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

Als gevolg van ontwikkelingen in het sociale en zorgdomein, zoals de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten en de ‘terug naar de wijk’-beweging vanuit de ggz, is de noodzaak ontstaan om op lokaal niveau met politie en lokale partners vanuit verschillende domeinen samen te werken om overlast te verminderen en te voorkomen. Met het inzetten van een Lokale Persoonsgerichte Aanpak (Lokale PGA) wordt de integrale samenwerking tussen verschillende samenwerkingspartners bevorderd. De Lokale PGA is relatief nieuw en volop in ontwikkeling in veel Nederlandse gemeenten. De complexiteit van de problematiek die vaak samengaat met het verstorende gedrag maakt dat handhaving en repressie (alleen) nauwelijks zullen helpen in het tegengaan en voorkomen van dit gedrag.Een domeinoverstijgende samenwerking, zoals bij de Lokale PGA, is dan ook nodig en maakt het mogelijk om de onderliggende problematiek aan te pakken en overlast en crimineel gedrag tegen te gaan.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Proces
Jaar en volume 2020 3
Trefwoorden multiproblem, integrated approach, GDPR
Digital Object Identifier 10.5553/PROCES/016500762020099003006
Paginabereik 221-229

Anke van Gorp

Anke van Gorp | onderzoeker | Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Anke van Gorp

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Zorg en Veiligheid