Een complexe doelgroep en integraal samenwerken: hoe doe je dat?

Auteurs Lisette Bitter, Violaine Veen, Carmen Paalman
Gepubliceerd in Proces
Publicatiedatum 1 juli 2020
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

Jongvolwassenen (16-27 jaar) met politie- en justitiecontacten en problemen op meerdere leefgebieden vormen een complexe groep voor Nederlandse gemeenten. Deze groep is verantwoordelijk voor een onevenredig groot aandeel van de criminaliteit en maakt langdurig gebruik van verschillende gemeentelijke voorzieningen. Voor professionals zijn deze jongvolwassenen moeilijk te bereiken en te motiveren voor zorg- en/of strafrechtelijke trajecten. Sinds een aantal jaren wordt, binnen de zogenoemde Lokale Persoonsgerichte Aanpak (Lokale PGA), in veel gemeenten domeinoverstijgend samengewerkt om de complexe problematiek zoals bij deze jongvolwassenen te adresseren en adequate interventies in te zetten. De Lokale PGA betreft een integrale aanpak, toegesneden op de persoon en zijn systeem, waarbij een combinatie van bestuurlijke, strafrechtelijke, zorg- en overige interventies wordt ingezet. Geprobeerd wordt om hardnekkige patronen van criminaliteit en overlast te doorbreken en herhaling te voorkomen.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Proces
Jaar en volume 99 3
Trefwoorden Jongvolwassenen, criminaliteit, Interventies, Lokale Persoonsgerichte Aanpak
Paginabereik 184-193

Lisette Bitter