Paramedische zorg is mensenwerk

Oogzorg
Geen mens is hetzelfde: iedere paramedicus denkt, handelt en interpreteert anders dan zijn collega, ondanks een gelijke opleiding. De invloed van denk-, handelings- en interpretatiekaders op de professionele identiteit wordt onderzocht in dit promotieonderzoek.

Doel

Het onderzoek is gericht op het verkrijgen en verschaffen van kennis over de gekleurde bril waardoor een paramedische professional het leven beschouwt. De invloed van de persoonlijke kaders op het professionele handelen worden inzichtelijk gemaakt.

Resultaten

We verkrijgen meer kennis en inzicht in de ontwikkeling van de professionele identiteit bij paramedici. Daarmee creëren we meer aandacht voor de persoonlijke kant van de professionele identiteit van paramedici (in opleiding).

Looptijd

01 september 2019 - 01 september 2023

Aanpak

Het onderzoek begint met een literatuuronderzoek. In focusgroepen met optometristen en ergotherapeuten gaan we daarna in gesprek over de ontwikkeling van professionele identiteit en hoe hun persoonlijkheid en persoonlijke kaders hierop van invloed zijn.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Eline Belgraver | onderzoeker | lectoraat Normatieve Professionalisering

Eline Belgraver

  • Promovendus
  • Lectoraat: Normatieve Professionalisering