Paramedische nazorg Covid19, een procesevaluatie

handen op elkaar
Bron: [ File # csp1745316, License # 1728668 ] Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php) (c) Can Stock Photo Inc. / wacker
Covid-19 kan ernstige problemen veroorzaken in het dagelijks leven van patiënten. Paramedische behandeling kan een belangrijke rol spelen in herstel of het omgaan met klachten. In een nationaal onderzoek wordt de effectiviteit onderzocht. Eén van de deelvragen onderzoekt de ervaringen van patiënten, paramedici en verwijzers met paramedische zorg na Covid-19.

Doel

De nationale studie richt zich op de effectiviteit op paramedische zorg in de herstelfase na een COVID-19 infectie. De sub-studie waarbij de HU actief betrokken is, richt zich op het krijgen van inzicht in de ervaringen met de paramedische zorg.

Resultaten

Vanuit de ervaringen van betrokkenen creëren we een indruk van de inhoud en effectiviteit van de paramedische zorg na COVID-19  voor patiënten met uiteenlopende ernst van de ziekte.

Looptijd

31 december 2020 - 30 juni 2021

Aanpak

Onze deelstudie betreft een kwalitatief onderzoek, middels semi-gestructureerde interviews. Deze worden afgenomen bij verschillende doelgroepen (patiënten, zorgverleners, verwijzers) aan de hand van een interview guide die per doelgroep is opgesteld. De nationale studie omvat ook een longitudinale studie met vragenlijsten.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Voor dit onderzoek werken wij samen met verschillende partijen. Namelijk:

Samenwerkingspartner deelonderzoek: Hogeschool Arnhem & Nijmegen

Samenwerkingspartners voor het hoofdonderzoek zijn:

Careyn Zorg Thuis Chronisch Zorgnet Eindhoven Cooperatie Fysiotherapeuten Nijmegen Diëtheek Woerden, Eetstijl Diëtistenpraktijk Ergotherapie Nederland Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Nederlandse Vereniging van Diëtisten Nederlandse Vereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Verder werken de volgende mensen mee aan dit project: Prof. dr. P.J.van der Wees, dr. T.J.Hoogeboom, prof. dr.J. Smit, prof. dr. R.A. de Bie, A. Gnoth, prof. dr. M.J.L. Graff, X. van Jaarsveld, dr. J.G. Kalf, prof. dr. R.W.G.J. Ostelo en prof. dr. M.A.E. van der Schueren.

Partnerwebsites: Studenten HAN evalueren herstel Covid19-patiënten en Paramedisch onderzoek Covid

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Foto Carla Agasi Idenburg

Carla Agasi-Idenburg

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Innovatie van Beweegzorg