Optimale spoedzorg voor psychisch ontregelde patiënten

Ambulancebroeder in ambulance

De zorg voor psychisch ontregelde patiënten die somatische spoedzorg nodig hebben is in de praktijk vaak suboptimaal, omdat de primaire focus van die spoedzorg vooral op somatische klachten ligt. Hierdoor krijgt deze kwetsbare groep patiënten niet altijd de zorg die zij nodig hebben, waardoor behandeling van psychische klachten onnodig wordt uitgesteld en de kans op escalaties toeneemt.

Doel

Binnen dit project wordt onderzocht wat er nodig is om de spoedzorg voor psychisch ontregelde patiënten beter te laten aansluiten op de behoeften en ervaringen van de patiënt, hun naasten en de zorgprofessionals.

Resultaten

  • Inzicht in de ervaringen en behoeften van psychisch ontregelde patiënten, hun naasten en zorgprofessionals met betrekking tot de inhoud en organisatie van de spoedzorg tijdens het traject naar (ambulancevervoer) en het verblijf op de spoedeisende hulp.
  • Op basis van deze inzichten wordt samen met patiënten, hun naasten en zorgprofessionals een toolbox ontwikkeld met de ingrediënten die ervoor zorgen dat de spoedzorg beter aansluit bij de specifieke behoeften van deze patiënten (en hun naasten).

Looptijd

01 december 2021 - 31 december 2023

Aanpak

De onderzoeksmethoden binnen dit project zijn gebaseerd op de Experience-Based Co-Design (EBCD) aanpak, waarbij door middel van kwalitatieve onderzoeksmethoden inzicht wordt verkregen in de context en het perspectief van zowel patiënten als zorgprofessionals. Op basis daarvan worden, in co-creatie met patiënten en zorgprofessionals praktische oplossingen ontwikkeld.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met de ziekenhuizen in de Utrechtse regio en met organisaties op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd met een SIA RAAK Publiek-subsidie, registratienummer 08.029.

Wil je samenwerken of heb  je een vraag?

Wietske Blom-Ham | Onderzoeker lectoraat Proactieve Zorg voor Thuiswonende Ouderen van Hogeschool Utrecht

Wietske Blom-Ham

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen