Danielle Vossebeld | onderzoeker | lectoraat Co-design, Microsysteemtechnologie

Danielle Vossebeld

Onderzoeker

Danielle Vossebeld werkte na haar studie Industrieel Ontwerpen in Delft als productontwerper en onderzoeker ergonomie. Na jaren als freelance docent, met focus op productergonomie, werd ze in 2011 fulltime docent en onderzoeker bij het instituut voor Engineering & Design.

Danielle is geïnteresseerd in en gefocust op de onderwerpen productontwikkeling, people-centered design en productergonomie; recenter ook systeemdenken en complexiteit. Deze onderwerpen komen terug in het promotieonderzoek bij UMC Utrecht, waarin de aansluiting van hulpmiddelen op het werk van verpleegkundigen onderzocht wordt.

"Stel geen eisen aan de gebruiker, maar wel aan het product."

Expertises

  • Productontwikkeling
  • People-centered design
  • Systems innovation

Publicaties

Wil je samenwerken of heb je een vraag?