Ontwikkeling van een tool om grip krijgen op sociale dynamiek bij het ontwerpen voor gedragsverandering (GRIP)

In dit project worden sociona’s ontwikkeld en toegepast op cases bij Medisch Centrum Meander waarin de periode na het ontslag uit het ziekenhuis van kwetsbare ouderen centraal staat. Sociona’s zijn een nieuwe manier om gedrag in een groepscontext te begrijpen, te beschrijven en door middel van ontwerpinterventies te beïnvloeden.

Doel

Doel van dit project is de onderzoeksmethode door te ontwikkelen in een
toekomstbestendige, elkaar versterkende online en offline vorm
(transmediale toolkit), die stakeholders rondom een maatschappelijk
vraagstuk faciliteert om toekomstdenken te gebruiken om tot radicale,
breed gedragen innovaties te komen.

Resultaten

Het doel van het project is tweeledig:

  • Grip krijgen op wat er gebeurt thuis na ziekenhuisopnamen met de oudere,
    mantelzorger(s), familie, vrienden en professionals om optimale
    ondersteuning te ontwerpen tijdens het revalidatieproces.
  • Verder ontwikkelen van de óntwerptool Socionas.

Looptijd

01 januari 2020 - 01 augustus 2021

Aanpak

De Sociona’s worden (door)ontwikkeld in een aantal iteraties tijdens
ontwerpsprints. Prototypes worden toegepast op casuistiek aangeleverd
door Meander.

Relevantie

Het lectoraat heeft, vaak samen met creatieve partners, gereedschap
ontworpen voor het ondersteunen van gedragsverandering op individueel
niveau. Met dit project wordt hier een stap verder gezet naar, het voor
gedrag zo belangrijke, sociaal-systemische aspect. De ontwikkelde kennis
en producten vergroten de kansen voor de creatieve industrie om
bruikbare, werkzame producten, diensten en communicatie-uitingen te
ontwikkelen die mensen ondersteunen in duurzame, gezonde
gedragsverandering.

Cofinanciering

KIEM.VRIJ.04.125

Aanvullende documenten en doorverwijzingen

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Het project wordt uitgevoerd i.s.m. creatieve partner Ideate.
Meander Medisch Centrum levert de casuïstiek aan.

Onze onderzoeksthema's

Wil je samenwerken of heb je een vraag?