Future probing: betekenisvol innoveren

Posterpresentatie

De veranderingen die op ons afkomen, bijvoorbeeld digitalisering en de energietransitie, brengen vragen en onzekerheid met zich mee over de toekomst. Hoe kunnen we die toekomst begrijpen en ermee omgaan Een ontwerpende aanpak voor toekomstverkenningen kan helpen.

Doel

Hoe kunnen organisaties toekomstverkenningen verbinden met adaptief anticiperend handelen in het heden om betekenisvol te innoveren in de huidige veranderlijke wereld? Het onderzoek draagt bij aan de kennisontwikkeling over adaptieve organisaties. Ook worden er tools ontwikkelt voor de praktijk.

Resultaten

Dit onderzoek loopt nog. Na afloop vind je hier de resultaten.

Looptijd

01 april 2019 - 01 april 2023

Aanpak

Future probing zet verbeeldingskracht en systemisch ontwerpen zodanig in dat betrokkenen van een innovatievraagstuk mogelijke toekomsten daadwerkelijk ervaren. Met deze ervaring en bijbehorende inzichten, kunnen innovaties in het heden betekenisvoller worden vormgegeven. We gaan onderzoeken hoe deze complexe processen precies werken.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

De onderzoeker is externe PhD-kandidaat van de Radboud Universiteit Nijmegen, onder supervisie van Professor dr. Kristina Lauche van het Instituut voor Management Research.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?