Onderzoek dat werkt: naar verduurzaming van regionale werkplaatsen voor onderwijskwaliteit

Een Werkplaats Onderwijsonderzoek ontwikkelt op basis van een praktijkvraag uit de school nieuwe ideeën, kennis en oplossingen door middel van praktijkgericht onderzoek. In het NRO-project ‘Onderzoek dat werkt’ starten 10 werkplaatsen (2 per schoolbestuur) in Utrecht-stad en Amersfoort. Op deze manier wordt beoogd de WOU-aanpak (verder) te verduurzamen.

Doel

Het doel van de werkplaatsen is tweeledig: 1) het versterken van het evidence-informed (leren) werken van leerkrachten, en 2) het ontsluiten en ontwikkelen van een kennisbasis op regionaal niveau voor leerkrachten, scholen en besturen. Het onderzoek moet inzicht bieden in hoe we de werkplaatsen kunnen verduurzamen, zodat scholen blijvend kunnen  inspelen op actuele, uitdagende onderwijsvraagstukken.

Resultaten

Het onderzoek moet inzicht bieden in hoe we werkplaatsen kunnen verduurzamen.  Daarnaast leveren de werkplaatsen ook een belangrijke bijdrage aan de kennisinfrastructuur in de regio en draagt het onderzoek eraan bij dat scholen goed kunnen inspelen op complexe onderwijsvraagstukken.

Looptijd

01 mei 2023 - 30 april 2027

Aanpak

Met drie interacterende onderzoekslijnen wordt beoogd inzicht te krijgen in wat nodig is om werkplaatsen te verduurzamen en opgedane kennis direct in de praktijk te brengen: (1) de werkplaatsen zelf, (2) de researchlijn en (3) de meta-werkplaatslijn. Deze lijnen staan met elkaar in verbinding en informeren elkaar.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Dit project is een samenwerking tussen WOU-PO-partnerschap, Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU), Stichting voor KPOA, SPO Utrecht, PCBO Amersfoort, PCOU Willibrord, Universiteit Utrecht, Marnix Academie Utrecht, Universiteit voor Humanistiek en de Hogeschool Utrecht. Het project wordt gefinancierd door Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Wil je samenwerken of heb je een vraag?