Een lerende aanpak voor Utrecht Talent Alliantie

De Utrecht Talent Alliantie (UTA) is verantwoordelijk voor het realiseren van de Human Capital Agenda van de regio Utrecht. UTA heeft drie overkoepelende doelen waar het aan werkt. 1) In onze regio vinden soepele en veilige overstappen plaats van mensen naar beroepen met tekorten en groeipotentie. 10.500 extra overstappen per jaar, 73.500 in zeven jaar. 2) Leven lang ontwikkelen is voor iedereen vanzelfsprekend. 85.700 extra deelnemers per jaar, 600.000 in zeven jaar. 3) De beroepsbevolking in onze regio is digitaal vaardig. 16.000 extra personen bereiken basisniveau digitale vaardigheden per jaar, 112.000 in zeven jaar.

 

Publieke en private organisaties uit de regio investeren samen in een toekomstgerichte beroepsbevolking. Er wordt gewerkt met diverse initiatieven die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke transities. In dit project onderzoeken we hoe die initiatieven bijdragen aan die toekomstgerichte beroepsbevolking in de regio Utrecht. Meer informatie vind je hier.

Doel

Dit project heeft een lerende aanpak, waarbij leren en ontwikkelen centraal staan. Deze aanpak kent drie overkoepelende doelen:

  1. Initiatieven van de UTA helpen tot een succesvol en duurzaam ontwerp en implementatie van hun initiatief te komen.
  2. Bijdragen aan het vormen van een UTA-community waarin kennisdeling en support centraal staan.
  3. Opzetten en uitvoeren van flankerend onderzoek dat inzichten geeft in hoe en waarom de UTA-initiatieven werken, zowel op het niveau van de initiatieven zelf als over de initiatieven heen.

Resultaten

Het project zal onder andere inzichten opleveren in hoe de initiatieven werken aan de totstandkoming en verduurzaming van hun ontwerp; hoe de faciliterende activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van de initiatieven; en aan de vorming van een lerend netwerk, en welke succesfactoren te onderscheiden zijn die bijdragen aan initiatieven die duurzaam zijn.

Looptijd

01 oktober 2022 - 01 oktober 2027

Aanpak

In lijn met de doelen onderscheiden we in dit project twee activiteiten die sterk samenhangen. Aan de ene kant het opzetten en uitvoeren van faciliterende activiteiten die a) de initiatieven helpen tot een succesvol en duurzaam ontwerp en implementatie van hun initiatief te komen en b) bijdragen aan het vormen van een community waarin kennisdeling en support centraal staan (o.a. door sparsessies, kennis- en netwerksessies en peer reviews). Aan de andere kant het opzetten en uitvoeren van flankerend onderzoek dat inzichten geeft in hoe en waarom de initiatieven werken, zowel op het niveau van de initiatieven zelf als over de initiatieven heen (o.a. door de ontwikkeling en inzet van het Utrecht Talent Instrument).

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Wij zijn Katapult

Wil je samenwerken of heb je een vraag?