Promotieonderzoek: Het ontwerpen van een responsief curriculum voor lerarenopleidingen in het hbo

Lessituatie
Lerarenopleidingen staan onder druk. Ze worden geconfronteerd met snelle ontwikkelingen in de beroepscontext en een veranderend perspectief op het leraarschap. Bovendien wordt van hen verwacht dat ze voldoende goede leraren opleiden als antwoord op het lerarentekort. Dit vraagt om meer flexibiliteit en maatwerk van lerarenopleidingen, zodat ze kunnen meebewegen met die ontwikkelingen. In het mbo wordt dit wendbaar of responsief genoemd, maar in het hbo is er nog weinig kennis over responsiviteit. De vraag die in dit promotieonderzoek centraal staat is: Hoe kan een responsief curriculum voor lerarenopleidingen in het hbo worden vormgegeven? 

Doel

We nemen in dit promotieonderzoek een ontwerpperspectief in, omdat er nog nauwelijks ontwerpkennis is over het ontwikkelen van beroepsgerichte curricula. Het levert wetenschappelijk gefundeerde ontwerpkennis op. Met deze ontwerpkennis kunnen lerarenopleidingen in het hbo (binnen en buiten de Hogeschool Utrecht) deze, en vergelijkbare vraagstukken aanpakken.

Resultaten

Het beoogde resultaat is meerdelig:

  • Wetenschappelijke ontwerpkennis over responsiviteit van een hbo curriculum;
  • Directe doorwerking bij betrokken lerarenopleiding, o.a. van de HU en hun opleidingsscholen;
  • Breder valideren van de beoogde kennis door participatie van andere lerarenopleidingen.
 

Looptijd

01 februari 2020 - 31 januari 2024

Aanpak

Tijdens dit promotieonderzoek werken we met een model voor ontwerpgericht onderzoek dat uit drie ontwerpstappen bestaat: 1) Analyse/exploratie, 2) ontwerp/constructie en 3) evaluatie/reflectie. We ontwikkelen interventies voor een cluster van lerarenopleidingen in een longitudinaal onderzoek. Tijdens deze ontwerpstudie worden drie interviewstudies verricht voor het verhogen van de kwaliteit en de beoogde overdraagbaarheid.

"We staan voor een uitdagende opdracht waarin meer flexibiliteit en maatwerk gevraagd wordt en waarbij samenwerking met bijvoorbeeld opleidingsscholen steeds belangrijker wordt"

Sabine van Eldik, secretaris Algemeen directurenoverleg educatieve faculteiten (Aanbevelingsbrief promotievoucher)

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Dit promotieonderzoek betreft een samenwerking tussen de Open Universiteit en het lectoraat Beroepsonderwijs. De promotor vanuit de OU is prof. dr. Elly de Bruijn (ook lector Beroepsonderwijs), en de co-promotor vanuit het lectoraat Beroepsonderwijs is dr. Ilya Zitter (lector Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs).

Wil je samenwerken of heb je een vraag?