Landelijk leernetwerk Programmatisch Toetsen

Programmatisch toetsen is een toetsconcept waarbij toetsen worden gezien als informatiebrokjes over de ontwikkeling van de student. Feedback en het leren van de student staan centraal. Beslissingen worden genomen op basis van een veelheid en variatie aan informatie, verzameld over een langere tijdsperiode. In het landelijk leernetwerk werken opleidingen samen die werken volgens de principes van programmatisch toetsen.

Doel

Programmatisch toetsen wordt op steeds meer plekken geïmplementeerd. We hebben een boek samengesteld met praktijkvoorbeelden van programmatisch toetsen. In het leernetwerk programmatisch toetsen doen we samen met deelnemende hbo-, mbo- en universitaire opleidingen praktijkgericht onderzoek naar implementaties van programmatisch toetsen. We onderzoeken bijvoorbeeld gemaakte ontwerpkeuzes en ervaringen van docenten en studenten.

Resultaten

In het boek “Programmatisch toetsen. Voorbeelden en ervaringen uit de praktijk” (2020) vind je praktijkverhalen van opleidingen die werken volgens de principes van programmatisch toetsen. Liesbeth Baartman, Tamara van Schilt-Mol en Cees van der Vleuten schreven dit boek.

Momenteel wordt gewerkt aan een tweede boek met verdiepende hoofdstukken over programmatisch toetsen. De redactie wordt gevormd door Liesbeth Baartman, Tamara van Schilt-Mol (lector Eigentijds Beoordelen en Beslissen, HAN) en Cees van der Vleuten (em. prof. dr. Maastricht University). Verwachte verschijningsdatum is eind 2023.

Wetenschappelijke artikelen

  • Baartman, L., van Schilt-Mol, T., & Van Der Vleuten, C. (2022). Programmatic assessment design choices in nine programs in higher education. Frontiers in Education (p. 738). https://doi.org/10.3389/feduc.2022.931980
  • Baartman, L., Baukema, H., & Prins, F. (2022). Exploring students’ feedback seeking behavior in the context of programmatic assessment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 1-15. https://doi.org/10.1080/02602938.2022.2100875

Gezamenlijke kennisproducten en tools

Op de website www.programmatischtoetsen.nl is rondom zes onderwerpen een themapagina ontwikkeld. Voor elk thema vind je uitleg, praktijkvoorbeelden, praktische handvatten en bronnen ter verdieping. De thema’s:

  • De basis
  • Ontwerpvraagstuk
  • Implementatie
  • Leerfunctie
  • Beslisfunctie
  • Zorgen en borgen

In het landelijk leernetwerk worden gezamenlijke kennisproducten en tools ontwikkeld. Deze uitkomsten worden gedeeld via www.programmatischtoetsen.nl. Voorbeelden zijn een gesprekstool voor kwaliteitsborging, kaarten met ontwerpprincipes en spelmateriaal ter bespreking van opvattingen en belangrijke begrippen.

In het leernetwerk wordt flankerend onderzoek gedaan door de betrokken lectoraten (HU/HAN) en masterstudenten Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit en studenten van de Master Toetsdeskundige.

Op de HU pagina's over toetsing vind je voorbeelden van programmatisch toetsen binnen Hogeschool Utrecht.

Looptijd

01 september 2020 - 01 september 2024

Aanpak

In het Leernetwerk Programmatisch Toetsen gaan we samen met opleidingen aan de slag met de praktijkvraagstukken die daar leven rondom programmatisch toetsen. Bijvoorbeeld: hoe zorg je ervoor dat studenten daadwerkelijk feedback gaan benutten, hoe borg je een valide en betrouwbare beslissing? Het leernetwerk loopt steeds een schooljaar. In september 2020 startte de eerste groep. In september 2023 gaat de vierde jaargang van start. Aanmelden kan eens per jaar vóór de start in september.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de HAN University of Applied Sciences (Dr. Tamara van Schilt-Mol) en de Universiteit Maastricht (Em. Prof. dr. Cees van der Vleuten).

Wil je samenwerken of heb je een vraag?