Marlies de Vos | onderzoeker | lectoraat Beroepsonderwijs

Marlies de Vos

Docent-onderzoeker

Dr. Marlies de Vos werkt als onderzoeker bij het lectoraat Beroepsonderwijs. Ze is op 30 juni 2023 aan de Open Universiteit gepromoveerd op het thema beoordeling van beroepsuitoefening van studenten op de werkplek. 

Marlies werkt sinds 2007 bij Hogeschool Utrecht als lerarenopleider bij Instituut Archimedes. Ze geeft les in de bacheloropleiding Engels en staat geregistreerd in het beroepsregister van het VELON. Naast haar rol als lerarenopleider heeft Marlies veel ervaring rondom toetsing en heeft de basis (BKE) en de senior kwalificatie examinering (SKE). 

"De professional op de werkplek is essentieel in het beoordelen van hoe studenten het doen tijdens hun stage."

Marlies de Vos
Onderzoeker lectoraat Beroepsonderwijs

Met haar promotieonderzoek draagt Marlies bij aan het begrip van hoe beoordelen op de werkplek in zijn werk gaat. Binnen het lectoraat Beroepsonderwijs gaat Marlies verkennen hoe beroepsonderwijs het beoordelingsproces op de werkplek beter kan omarmen en integreren in het systeem van toetsen en beoordelen. 

Expertises:

  • Beroepsonderwijs
  • Werkplekleren
  • Toetsen en beoordelen

Publicaties


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Marlies de Vos | onderzoeker | lectoraat Beroepsonderwijs

Marlies de Vos

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Beroepsonderwijs