Leren van feedback: De kracht van feedbackgeletterdheid

Foto Pabo
Pabo-studenten van Hogeschool Utrecht ervaren maar beperkt dat ze regie kunnen nemen op hun eigen leerproces. Ontwikkelingsgerichte feedback biedt echter enorme kansen om de zelfregulatie van studenten te bevorderen. Dit project zal bestaan uit een feedbacktraining met een aantal interventies gericht op het ontwikkelen van feedbackgeletterdheid en zelfregulatie bij studenten.

Doel

De feedbacktraining heeft als doel dat studenten feedback beter begrijpen en gebruiken, op de feedback kunnen reageren en zelf om feedback kunnen vragen. Met de feedbacktraining ontwikkelen studenten zelfregulerende vaardigheden waarmee ze meer regie op hun eigen leerproces kunnen ervaren.

Resultaten

Dit project zal een Nederlandstalig onderzoeksrapport opleveren, resultaten worden gedeeld via presentaties tijdens conferenties en publicaties. Deze opbrengsten zullen interessant zijn voor collega’s in het hoger onderwijs die gebruik maken of willen maken van ontwikkelingsgerichte feedback.

Looptijd

01 mei 2022 - 30 oktober 2023

Aanpak

Om de invloed van de training op de feedbackgeletterdheid en zelfregulatie van studenten te meten voeren we een mixed methode onderzoek uit waarin gegevens worden verzameld via vragenlijsten en interviews. In het studiejaar 2022-2023 wordt een experiment uitgevoerd met vier propedeuse klassen van de Pabo.

Impact 

Voor het ontwerpen en implementeren van de feedbacktraining wordt in dit project de focus gelegd op de student als feedback ontvanger. Deze focus van de feedback gever naar de feedback ontvanger wordt pas recent gemaakt. Het maakt daardoor niet uit waar de feedback vandaan komt: van een opleider, van een medestudent of van de student zelf. Wel heeft het gevolgen voor de onderwijspraktijk waarin opleiders en studenten samenwerken.

Financiering

Dit project wordt uitgevoerd met een NRO Comenius Teaching Fellow beurs (2022/NRO/40.5.22865.149).

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Bas Agricola | Docent-onderzoeker | lectoraat Beroepsonderwijs

Bas Agricola

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Beroepsonderwijs