Kenniswerkplaats Zorg & Veiligheid Midden-Nederland

Mensen met complexe problemen leven vaak in een kwetsbare situatie. Het wordt nog ingewikkelder als deze mensen ook politie- en justitiecontacten hebben. In de Kenniswerkplaats Zorg & Veiligheid Midden-Nederland werken professionals, docenten, studenten, onderzoekers en cliënten samen om de hulpverlening voor deze mensen nog beter aan te laten sluiten.

Doel

Om dit goed te laten lopen is samenwerking tussen de zorg- en veiligheidsorganisaties noodzakelijk. Maar dat is niet eenvoudig te organiseren. Deze kenniswerkplaats richt zich op het versterken van dit proces, primair regionaal maar ook met landelijke uitwisseling. Het doel is om met elkaar te verkennen welke thema’s er spelen en wat nodig is in onderwijs, vakmanschap en samenwerking. 

Resultaten

Vanuit deze kenniswerkplaats werken we samen met 5 onderwijsinstituten, 2 lectoraten en 100 zorg- en veiligheidsorganisaties aan:

  • Het uitwisselen en ontwikkelen van kennis en ervaring
  • Het goed op elkaar laten aansluiten van opleiding en praktijk en het ontwikkelen van onderwijs en vakmanschap
  • Het bepalen van thema’s voor onderzoek
 

Looptijd

01 september 2021 - 31 december 2028

Nieuws & Downloads

Hoe doe je dat, bejegening bij psychische ontregeling
De werkbijeenkomst 'Bejegening bij psychische ontregeling' van 21 september 2023 was een succes. De downloadbare Handreiking Bejegening bij Psychische Ontregeling bevat de opgedane inzichten.

Hoe doe je dat, delen van privacygevoelige informatie
De Handreiking Delen Privacygevoelige Informatie baseert zich op de werkbijeenkomst ‘Wat mag wel?’ van 7 november 2023, op Hogeschool Utrecht, georganiseerd door de Kenniswerkplaats. Mooi als spiekbrief! 

De Kenniswerkplaats in 2023
Het jaar 2023 is voor de Kenniswerkplaats een succes. Lees erover in de Jaarbrief 2023.

Ook wel eens een agressieve cliënt?
We hebben een kantineposter gemaakt, om op te hangen in je eigen kantine, koffiecorner, etc. Het maakt het bespreken van eigen veiligheid op de werkvloer, binnen je team, gemakkelijker. Want eigen veiligheid is een teamaangelegenheid. De poster is gemaakt op basis van de werkbijeenkomst afgelopen 29 februari 2024.

Bijeenkomsten

Door het jaar heen zijn er diverse grotere en kleinere bijeenkomsten. Op donderdag 16 mei 2024 vond bijvoorbeeld de jaarlijkse conferentie voor de derde keer plaats. Als je op de hoogte wilt blijven van (aankomende) bijeenkomsten, geef dan je contactgegevens door middels deze link.

Filmregistratie van de conferentie in 2023.

Cofinanciering

De Kenniswerkplaats krijgt financiering vanuit Samen Gezond en het HU-Veiligheidslab.

Betrokken HU-onderzoekers

Wil je samenwerken of heb je een vraag?