Kenniswerkplaats Zorg & Veiligheid Midden-Nederland

Mensen met complexe problemen leven vaak in een kwetsbare situatie. Het wordt nog ingewikkelder als deze mensen ook politie- en justitiecontacten hebben. In de Kenniswerkplaats Zorg en Veiligheid Midden-Nederland werken professionals, docenten, studenten, onderzoekers en cliënten samen om de hulpverlening voor deze mensen nog beter aan te laten sluiten.

Doel

Om dit goed te laten lopen is samenwerking tussen de zorg- en veiligheidsorganisaties noodzakelijk. Maar dat is niet eenvoudig te organiseren. Deze kenniswerkplaats richt zich op het versterken van dit proces, primair regionaal maar ook met landelijke uitwisseling. Het doel is om met elkaar te verkennen welke thema’s er spelen en wat nodig is in onderwijs, vakmanschap en samenwerking. 

Resultaten

Vanuit deze kenniswerkplaats werken we samen met 5 onderwijsinstituten, 2 lectoraten en 100 zorg- en veiligheidsorganisaties aan:

 • Het uitwisselen en ontwikkelen van kennis en ervaring
 • Het goed op elkaar laten aansluiten van opleiding en praktijk en het ontwikkelen van onderwijs en vakmanschap
 • Het bepalen van thema’s voor onderzoek
 • Het delen en opdoen van kennis tijdens meerdere sessies en tijdens Zorg en Veiligheidscongressen
 

Looptijd

01 september 2021 - 01 september 2024

Projectnieuws en evenementen

Conferentie Kenniswerkplaats Zorg & Veiligheid Midden-Nederland

Op donderdag 20 april delen we onze kennis en inzichten in een conferentie vanuit de Kenniswerkplaats Zorg & Veiligheid Midden-Nederland. Dit deden wij al eerder op de conferentie van 28 juni '22.

Bekijk hieronder een tekenverslag (of download als pdf).

Aanpak

Voor het uitwisselen en het ontwikkelen van kennis, vakmanschap en onderwijs wordt vanuit verschillende samenstellingen samengewerkt:

 • Een expertgroep van docenten en studenten van vijf instituten van Hogeschool Utrecht
 • Een kerngroep van experts vanuit meerdere HU-lectoraten, docenten van meerdere instituten en professionals van zorg- en veiligheidsorganisaties uit Midden-Nederland

Activiteiten die vanuit deze kenniswerkplaats georganiseerd worden:

 • Sessies tussen docenten en professionals over thema’s en daaruit voortvloeiende ontwikkelbehoeften 
 • Inventariseren van thema’s en ontwikkelbehoeften bij professionals door middel van een vragenlijst
 • Het in kaart brengen van het huidige aanbod van zorg & veiligheid in de curricula bij de verschillende opleidingen en het interviewen van betrokken cursuscoördinatoren en docenten door studenten
 • Het interviewen van alumni van de verschillende instituten over dit thema en hun ontwikkelbehoeften door studenten
 

Betrokken HU-onderzoekers

Wil je samenwerken of heb je een vraag? 

Lianne Kleijer-Kool | onderzoeker | Lectoraat Kennisanalyse van Sociale Veiligheid

Lianne Kleijer-Kool

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid