Joep Hanrath

Joep Hanrath

Docent-onderzoeker

Joep Hanrath, werkzaam als hogeschoolhoofddocent en onderzoeker bij het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid. Expertisegebied Forensisch Sociaal Werk, het ontwikkelen van expertise met professionals in jeugdwerk en zorg en met professionals binnen reclassering en gevangeniswezen. Huidige focus: aansluiting van gedwongen hulpverlening bij sociaal domein.

Onderzoek in Gesloten Jeugdzorg, Overgang gesloten jeugdzorg terug naar huis, Inzet van casemanagement in de gevangenis, Samenwerking tussen casemanagement in PI, Reclassering & Gemeenten, Interventies terugdringen antisociaal gedrag vanaf jonge leeftijd, Persoonsgebonden aanpak (PGA).

Expertises

  • Inzet brede werkterrein Forensisch Sociale Professionals;
  • Expertise hoe gedragsverandering te bereiken samen met mensen die een maatregel opgelegd hebben gekregen;
  • Ontwikkelen van gespreksvaardigheden met hulp van online gesprekscenario’s.
 

Publicaties


Projecten

Joep Hanrath

Joep Hanrath

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid