Immersieve Journalistiek en het Betrokken Publiek

VR bril interactie

Nieuwsmedia experimenteren steeds meer met nieuwe verhaaltechnieken, zoals 360-graden-video, augmented reality en virtual reality, om het publiek bij het verhaal te betrekken. Wij onderzoeken de journalistieke toegevoegde waarde en de impact op het publiek van deze nieuwe journalistieke producties.

Doel

Mediaorganisaties experimenteren met nieuwe technieken om verhalen te vertellen. Ze gebruiken 360-graden video, augmented reality (AR) en virtual reality (VR) om de gebruiker het verhaal te laten zien en voelen. Het opgaan in een verhaal noemen we immersiviteit. Maar werken die technieken voor immersiviteit ook echt? Vergroot het daarmee de emotionele betrokkenheid bij het verhaal? En wat betekent dit vervolgens voor de informatievoorziening aan het publiek?

Resultaten

Aan de hand van een interdisciplinaire literatuurstudie is een conceptueel model ontwikkelt, dat duidelijk maakt dat immersieve journalistiek meer is dan alleen de technologie. Het draait ook om de mate waarin de gebruiker kan interacteren in het verhaal en de mate waarin de gebruiker participant of toeschouwer is in het verhaal. Echter, uit een inhoudsanalyse van 200 producties in veertien landen en 15 interviews met makers bleek dat veel producties technologie-gedreven zijn, en amper de mogelijkheid bieden om het verhaal te ervaren als interactieve participant.

Wat is het effect op de gebruiker? Aan de hand van vier experimenten onder 350 gebruikers en vier focusgroepen blijkt het tegenovergestelde van wat journalisten produceren. Niet zo zeer de technologie, maar de gebruiker als interactieve participant zorgen ervoor dat de gebruiker zich meer betrokken voelt bij het verhaal en meer empathie heeft voor het onderwerp. Het verhaal blijft daarmee beter hangen. Deze inzichten zijn door vertaald in concrete tools die toegepast worden bij nieuwsorganisaties en opleidingen die bezig zijn met immersieve journalistiek

Looptijd

01 februari 2018 - 01 februari 2020

Projectnieuws en evenementen

Aanpak

Dit onderzoek is multi-methodisch. Eerst is een inhoudsanalyse van 200 immersieve journalistieke producties in veertien gedaan waarin het conceptuele model hebben getest. Vervolgens zijn 15 interviews gehouden met makers van immersieve producties. Daarna is het effect van immersiviteit op het publiek gemeten en zijn vier experimenten uitgevoerd onder 350 gebruikers. Daarbij is ook hartslag en huidgeleiding bij 50 mensen gemeten. Tot slot, zijn vier focusgroepen uitgevoerd. 

Meer informatie over het project vind je op:

Bekijk ook ons blogs op journalismlab.nl

Dit project is genomineerd voor de RAAK-award 2020.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Yael de Haan | lector | Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie
  Yael de Haan
  • Lector
  • Lectoraat: Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie
 • Kiki de Bruin | onderzoeker | Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie
  Kiki de Bruin
  • Promovendus
  • Lectoraat: Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie
 • Nele Goetier | onderzoeker | Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie
  Nele Goutier
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie
 • Sophie_Duvekot
  Sophie Duvekot
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie

Samenwerking met kennispartners

Samen met onderzoekers aan de UvA en de Universiteit van Wenen en journalisten van KRO-NCRVVPRO, NOS, NTR en Instituut voor Beeld en Geluid startte J-lab in 2018 aan dit project. J-lab heeft hiervoor een subsidie van SIA (Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek) gekregen.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Yael de Haan | lector | Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie

Yael de Haan

 • Lector
 • Lectoraat: Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie