GODIVA: grof motorische ontwikkeling bij baby’s

Van baby tot peuter

Hoe verschillen baby’s van elkaar in hun grof motorische ontwikkeling? En welke omgevingsfactoren, zoals opleidingsniveau van de moeder, kunnen deze variatie verklaren? Onderzoek hiernaar levert inzichten voor het onderwijs en kinderfysiotherapeuten.

Doel

Met dit GODIVA-project willen we antwoord vinden op de volgende vraag:

Welke, longitudinaal gemeten (iedere 2 maanden), grof motorische ontwikkelingstrajecten van gezonde Nederlandse jonge kinderen zijn te onderscheiden? Hierbij kijken we naar snelheid en volgorde van ontwikkeling. Daarnaast onderzoeken we welke omgevingsfactoren deze variatie (deels) kunnen verklaren.

We hebben drie doelstellingen:

  • Voor de praktijk: een videomethode ontwikkelen voor het testen en volgen van de grof motorische ontwikkelingen bij baby’s.
  • Voor de praktijk: meer inzicht krijgen in de natuurlijke variatie in de grof motorische ontwikkeling tussen baby's. Deze kennis moet de kinderfysiotherapeut in de praktijk ondersteunen bij het klinisch redeneren.
  • Voor het onderwijs: een beelddatabank opzetten met filmbeelden die de variatie in motorische ontwikkeling van baby’s laten zien. Deze databank kan worden ingezet bij het opleiden van studenten (kinder-)fysiotherapie en het betrouwbaar leren afnemen van de AIMS. De Alberta Infant Motor Scale (AIMS) is een methode die de grof motorische ontwikkeling meet vanaf geboorte tot het onafhankelijke lopen van een kind.

Resultaten

Dit onderzoek loopt nog. Na afronding vind je hier een samenvatting van de resultaten.

Looptijd

01 januari 2016 - 01 september 2021

Aanpak

De home video methode is ontwikkeld en getest. Op de projectsite is het instructiemateriaal in het Nederlands en Engels te vinden. Met behulp van de videomethode is de grof motorische ontwikkeling van ruim 100 baby's uit heel Nederland een jaar lang gevolgd. Daarbij hebben ouders een aantal vragenlijsten ingevuld, onder andere over hun ideeën en overtuigingen over de motorische ontwikkeling.

In 2020-2021 beschrijven we de resultaten van deze studie.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met:

Faculteit Sociale Wetenschappen van Universiteit UtrechtUMCU (universitair medisch centrum Utrecht - Wilhelmina Kinderziekenhuis), VU Medisch CentrumSt. Antonius ZiekenhuisWerkgroep Kinderfysiotherapie Midden NederlandNederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapeuten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Marike Boonzaaijer

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Leefstijl en Gezondheid