Imke Suir | onderzoeker | lectoraat Leefstijl en Gezondheid

Imke Suir

Onderzoeker

Drs. Imke Suir is afgestudeerd Bewegingswetenschapper aan de Universiteit Groningen. Vervolgens is zij, na de verkorte opleiding Fysiotherapie in Utrecht, Kinderfysiotherapie gaan studeren en is zij zich als kinderfysiotherapeute gaan ontwikkelen in zowel de eerstelijn als in de revalidatie.

De combinatie van bewegingswetenschapper en kinderfysiotherapeut maakte dat zij in 2014 als junior onderzoeker werkzaam werd binnen het GODIVA-project. In 2016 ontving Imke een NWO lerarenbeurs voor haar promotietraject GODIVA_PIT. Naast het onderzoek is Imke sinds 2014 werkzaam als docent in de minoren Kind & Ontwikkeling Motoriek en Kind in Beweging. Daarnaast geeft zij lessen binnen de OZA-cursus (ontwikkelingsgericht onderzoek met de AIMS).

De combinatie van het doen van onderzoek en het geven van onderwijs stelt Imke in staat om bachelor- en masterstudenten te betrekken bij haar onderzoek. Daarnaast is het voor studenten mogelijk om middels het Honourstraject sterren te halen binnen het onderzoek, waarin studenten zich kunnen profileren.

Expertises

  • GODIVA
  • Motorische ontwikkeling zuigeling
  • OZA

Publicaties


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Imke Suir | onderzoeker | lectoraat Leefstijl en Gezondheid

Imke Suir

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Leefstijl en Gezondheid