AI van Repliek Gediend? Een Verkenning van Tegenmacht vanuit Maatschappelijke Organisaties

Het onderzoek gaat over hoe verschillende maatschappelijke organisaties in Nederland zich verhouden tot de problemen die artificiële intelligentie (AI) met zich meebrengt. Daarbij kan je denken aan toegang tot het recht en discriminatie.

Doel

Het doel is te reconstrueren wat de positie is van maatschappelijke organisaties in Nederland ten aanzien van AI. Maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol bij het vorm geven aan tegenmacht.

Resultaten

Verschillende clusters van tegenmacht in de context van AI zijn geïdentificeerd. Namelijk verzet & protest, meebewegen, meedenken & bijsturen en confronteren & controleren. Verder worden de ontwikkelingen beschreven die bijdragen aan de wijze waarop tegenmacht vorm krijgt.

Looptijd

01 april 2020 - 28 oktober 2021

"Er zijn wel degelijk maatschappelijke organisaties in Nederland die tegenmacht aan AI bieden."

mr. Monique Steijns,Wetenschappelijk Medewerker WRR

Aanpak

Het working paper biedt een overzicht van de stand van zaken van tegenmacht. Dat is gebaseerd op kwalitatief onderzoek. Daarnaast zijn open interviews afgenomen met 19 maatschappelijke organisaties en achtergrondgesprekken met 9 wetenschappers en 4 kunstenaars.

Betrokken HU-onderzoeker

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

In dit project werd samengewerkt met mr. Monique Steijns, Wetenschappelijk Medewerker van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Quirine Eijkman

  • Lector
  • Lectoraat: Toegang tot het Recht