Designing Responsible AI for Media Applications

Digitale Media en Techniek
Artificiële Intelligentie (AI) speelt een steeds belangrijkere rol in mediaorganisaties. Veel mediaorganisaties worstelen met de vraag hoe ze verantwoord met AI-toepassingen om moeten gaan. We onderzoeken hoe je mediaorganisaties kunt ondersteunen en begeleiden bij het inbedden van verantwoorde AI in hun organisaties. 

Doel

Ons onderzoek richt zich op het ondersteunen en begeleiden van mediabedrijven bij het inbedden van verantwoorde AI in hun organisaties en bij het ontwerpen, ontwikkelen en inzetten van verantwoorde AI-toepassingen, door domeinspecifieke ethische instrumenten te ontwikkelen. 

Resultaten

De beoogde resultaten van dit project zijn: 
1) nieuwe kennis over het ontwerpen van verantwoorde AI in mediatoepassingen, 
2) op media toegespitste ethische instrumenten, 
3) verandering in de deelnemende mediaorganisaties ten aanzien van verantwoorde AI

Nieuws

- Het project is gelanceerd bij de Dutch Media Week via een talkshow. Bekijk deze talkshow
- Ook wordt het project gevolgd door Scienceguide. Lees hun eerste artikel over dit project

Looptijd

01 oktober 2021 - 30 september 2023

Aanpak

In het onderzoek wordt een Research-through-Design aanpak aangenomen door het ontwerpen en evalueren van ethische instrumenten voor een verantwoorde toepassing van AI voor mediatoepassingen. Hierbij wordt gewerkt met concrete casussen rondom AI, geleverd door de praktijkpartners. Deze casussen zijn pluriforme aanbevelingssystemen, inclusieve spraakherkenningssystemen voor de Nederlandse taal en samenwerkende productie-ondersteuningssystemen. 

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Het consortium is opgebouwd uit drie hogescholen (HR, HU, HvA), vier mediaorganisaties (NPO, VPRO, Beeld en Geluid, RTL) en een netwerkorganisatie (Media Perspectives). Deze groep is aangevuld met extra consortiumpartners uit de mediasector om /massa op het onderwerp en doorwerking van het onderzoek te vergroten. 

Heb je een vraag of wil je samenwerken?

Tina Mioch

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Artificial Intelligence