Uitlegbare AI in de financiele sector

afbeelding uitlegbare AI in de financiele sector
AI-toepassingen worden steeds complexer waarbij het niet altijd duidelijk is hoe een besluit tot stand is gekomen. Echter betrokkenen bij financiële diensten zoals klanten en toezichthouders behoeven uitleg, bijvoorbeeld over het wel of niet toekennen van kredieten. De vraag is wat voor soort uitleg in welke situatie vereist is voor welk type stakeholder.

Doel

Het doel van het project is om een aantal onderzoeken te doen in samenwerking met organisaties in de financiële sector met in eerste instantie de focus op kredietverlening. De onderzoeken moeten uitwijzen wat voor soort uitleg in welke situatie vereist is voor welke type stakeholder en hoe die uitleg tot stand kan worden gebracht. Partijen met wie wordt samengewerkt zijn onder andere kredietverstrekkers en toezichthouders.

Resultaten

  • Uitlegbare AI binnen de financiële sector gedefinieerd.
  • Raamwerk voor uitlegbare AI met type stakeholders en soorten uitleg voor de financiële sector. Dit raamwerk is uiteengezet in het whitepaper ‘Explainable AI in the financial sector’.
  • Principes en richtlijnen voor het ontwikkelen van AI-toepassingen binnen de financiële sector gelet op eisen van uitlegbaarheid.

Looptijd

01 juni 2020 - 30 juni 2022

Aanpak

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Stefan Leijnen

Stefan Leijnen

  • Lector
  • Lectoraat: Artificial Intelligence