Leren werken met kwaliteitsstandaarden in de wijkverpleging - het LEARN project

Kwaliteitsstandaarden ondersteunen zorgprofessionals in de wijkverpleging in het professioneel en onderbouwd uitoefenen van hun vak. In dit project leren zorgprofessionals met innovatieve reflectiemethodieken te werken met de kwaliteitsstandaarden voor eenzaamheid en mantelzorgbelasting. Daarmee vergroten we  de kwaliteit van zorg aan cliënten thuis. 

Doel

Een duurzame en continue cyclus van leren en verbeteren opzetten in de praktijk, door de introductie van reflectiemethodieken die het leren en werken met kwaliteitsstandaarden voor eenzaamheid en mantelzorgbelasting bevordert.

Resultaten

 • Zorgprofessionals in de wijkverpleging leren werken met de kwaliteitsstandaarden voor eenzaamheid en mantelzorgbelasting. 
 • Inzicht in hoeverre reflectiemethodieken bijdragen aan het ‘leren werken met’ en ‘reflecteren op’ het werken met kwaliteitsstandaarden.
 

Looptijd

01 maart 2021 - 01 maart 2024

Aanpak

Met een actiegeoriënteerde aanpak gaan onderzoekers en zorgprofessionals gezamenlijk aan de slag met verschillende reflectiemethodieken. De reflectiemethodieken zijn ‘mentoring’, ‘peer-to-peer shadowing’ en ‘het leren van de data’.

Academische werkplaats in de wijk

Dit project wordt uitgevoerd binnen de Academische werkplaats in de wijk. Dit is een samenwerkingsverband van Hogeschool Utrecht, de leerstoel verplegingswetenschap van het UMCU en vier verschillende zorgorganisaties in de eerstelijnszorg waaronder AxionContinu, Careyn, de Rijnhoven en Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentrum.

Het doel van de Academische werkplaats in de wijk is om de werkpraktijk, het onderwijs en het onderzoek meer met elkaar te verbinden en daarmee bij te dragen aan de kwaliteit van verpleegkundige zorg.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Nienke Bleijenberg | lector | lectoraat Chronisch Zieken
  Nienke Bleijenberg
  • Lector
  • Lectoraat: Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen
 • Inge Wolbers | onderzoeker | lectoraat Chronisch Zieken
  Inge Wolbers
  • Promovendus
  • Lectoraat: Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen

Samenwerking met kennispartners

Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd samen met de partners van de Academische werkplaats in de wijk; AxionContinuCareyn, de Rijnhoven, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentrum en de leerstoel verplegingswetenschap van het UMC Utrecht. Daarnaast worden betrokken ouderennetwerk NUZO en Maaike Endedijk van de Universiteit Twente betrokken, adjunctprofessor op het gebied van professioneel leren en technologie.

Cofinanciering

Dit onderzoeksproject wordt gefinancieerd door ZonMw, dossiernummer 80-87100-98-004.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Inge Wolbers | onderzoeker | lectoraat Chronisch Zieken

Inge Wolbers

 • Promovendus
 • Lectoraat: Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen