Nurse-sensitieve uitkomsten voor wijkverpleging

De wijkverpleging staat voor grote uitdagingen. Meer ouderen met gezondheidsproblemen wonen tot hoge leeftijd thuis. Toch is er weinig bekend over welke zorg bijdraagt aan betere uitkomsten, zoals zelfredzaamheid en verminderde acute ziekenhuisopname. 

Doel

Wat zijn de resultaten van wijkverpleging? Naar welke uitkomsten moet je naar kijken als je de kwaliteit van wijkverpleging wilt meten? In dit promotieonderzoek gaan we op zoek naar manieren om de invloed van wijkverpleegkundige zorg te meten. We zoeken zowel in de literatuur als de praktijk

Resultaten

Uit verkennende literatuurstudies blijkt dat we weinig weten over welke resultaten iets zeggen over de kwaliteit van wijkverpleging in de Nederlandse context. Momenteel kunnen nog geen concrete resultaten van de onderzoeken gedeeld worden, zodra deze zijn afgerond worden de resultaten hier gedeeld. 

Looptijd

01 oktober 2016 - 01 december 2022

Aanpak

Momenteel zijn meerdere onderzoeken in uitvoering en/of bijna afgerond:

  • Literatuurstudie (systematic review) naar de uitkomsten om de effecten van wijkverpleegkundige interventies te meten;
  • Groepsinterview met experts (Delphi-studie) over welke uitkomsten van belang zijn in de wijkverpleging;
  • Een vergelijkende studie met declaratie data van verzekeraars over declaraties naar risicofactoren voor het gebruik van wijkverpleging;
  • Vragenlijst onderzoek (survey) naar hoe verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging uitkomsten meten en hoe zij leren van het inzichtelijk maken van uitkomsten.
Daarna doen we kwalitatief onderzoek met focusgroepen naar de behoeften van verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging rondom het werken met uitkomsten. 

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Het promotieonderzoek valt onder het Wetenschappelijk Programma Wijkverpleging. Dit is een nationale onderzoeksgroep waarin de Nederlandse Zorgautoriteit, Universiteit Tilburg, Universiteit Maastricht en Hogeschool Utrecht samenwerken. Voor de review is Cochrane Nederland betrokken. Tenslotte is er samenwerking met verpleegkundigen van verschillende wijkverpleegkundige zorgorganisaties.