Nurse-sensitieve uitkomsten voor wijkverpleging

De wijkverpleging staat voor grote uitdagingen. Meer ouderen met gezondheidsproblemen wonen tot hoge leeftijd thuis. Toch is er weinig bekend over welke uitkomsten belangrijk zijn in de wijkverpleging en hoe deze gebruikt kunnen worden voor leren en verbeteren.

Doel

Naar welke uitkomsten moet je naar kijken als je de kwaliteit van wijkverpleging wilt meten? En wat is er nodig om uitkomsten te gebruiken voor het leren en verbeteren in de wijkverpleging? In dit promotieonderzoek gaan we op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Dit doen we door onderzoek te doen in de literatuur en met de praktijk.

Resultaten

 • Het wetenschappelijk bewijs voor de wijkverpleging is schaars, wat het belang van het genereren van methodologisch sterk bewijs benadrukt;
 • Patiëntenuitkomsten worden zeer beperkt gebruikt voor leren en verbeteren in de wijkverpleging;
 • Dit pleit ervoor om patiëntenuitkomsten centraal te stellen en een cultuur van continu leren en verbeteren te creëren;
 • Om hiertoe te komen is het nodig om patiëntenuitkomsten te operationaliseren en uniform te meten, informatiesystemen te optimaliseren voor leren en verbeteren, wijkverpleegkundige zorgprofessionals te faciliteren en vertrouwen te geven, samenwerkingen tussen professionals en stakeholders te versterken en integrale zorg te vergroten;
 • Dit vereist heroverweging van de huidige organisatie en financiering van zorg.

Looptijd

01 oktober 2016 - 01 december 2023

Aanpak

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd binnen dit project:

 • Een verkennende studie naar ricisofactoren voor het gebruik van wijkverpleging met behulp van declaratie data van verzekeraars;
 • Literatuurstudie (systematic review) naar de uitkomsten om de effecten van wijkverpleegkundige interventies te meten;
 • Groepsinterview met experts (Delphi-studie) over welke uitkomsten van belang zijn in de wijkverpleging;
 • Vragenlijst onderzoek (survey) naar hoe verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging uitkomsten meten en hoe zij leren van het inzichtelijk maken van uitkomsten.
 • Een kwalitatieve studie met groepsinterviews naar de belemmerende, ondersteunende factoren en behoeften bij het gebruiken van patiëntenuitkomsten in de wijkverpleging.

"Je wilt die resultaten hebben. Je wilt ze evalueren, je wilt ze kunnen monitoren. Dat is waar het allemaal om draait, die resultaten. Dat maakt je trots. Dat is de waarde van jou als wijkverpleegkundige"

Een wijkverpleegkundige tijdens een focusgroep interview

Impact voor het onderwijs

Verpleegkundigen moeten beter worden voorbereid op het gebruik van patiëntresultaten voor leren en verbeteren. Het is essentieel om huidige en toekomstige verpleegprofessionals de vaardigheden te geven om te werken in een op resultaten gebaseerd zorgsysteem. Onderwijs en praktijk moeten focussen op het belang van patiëntresultaten als integraal onderdeel van de verpleegpraktijk. Er is dringend behoefte aan bewustwording over de meerwaarde van het meten van uitkomsten, zowel in de opleiding als in de praktijk. Praktische begeleiding over het toepassen van een leerzorgsysteem is nodig.

Betrokken HU-onderzoekers

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Jessica Veldhuizen | onderzoeker | lectoraat Chronisch Zieken

Jessica Veldhuizen

 • Promovendus
 • Lectoraat: Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen