Wijk-leefstijlnetwerk Leidsche Rijn

De druk op de gezondheidszorg neemt toe. Het aantal ouderen en mensen met multimorbiditeit groeit en tegelijkertijd is er een groeiend tekort aan zorgprofessionals. Om de zorg en ondersteuning toegankelijk en betaalbaar te houden staat preventie en de focus op gedrag en gezondheid centraal.

Doel

In dit project werken we aan het opzetten en doorontwikkelen van een integrale wijkgerichte aanpak ‘Gezonde Leefstijl’ die aansluit bij de wensen en behoefte van bewoners, patiënten en professionals en mensen stimuleert om samen aan de slag te gaan.

Resultaten

Het beoogde eindresultaat is een functionerend wijk-leefstijlnetwerk in Leidsche Rijn, gedragen door bewoners en professionals, dat bestaat uit de volgende drie elementen: 

 • Een generieke en wijkgerichte integrale aanpak ‘Gezonde Leefstijl’ in Leidsche Rijn die aansluit bij de wensen en behoefte van bewoners en professionals en mensen stimuleert/motiveert om zelf aan de slag te gaan.
 • Een online platform waarop de erkende leefstijlinterventies en de informele leefstijlactiviteiten inzichtelijk zijn voor bewoners en professionals. 
 • Een continue monitoring van effecten op de geïntegreerde gezondheidsdata en evaluatiedata, en een feedbackloop gericht op verbetering van de leefstijlinterventies en leefstijlactiviteiten (learning preventive healthsystem).
 

Looptijd

01 december 2023 - 01 december 2027

Aanpak

Middels participatief actie-onderzoek en design-thinking worden kwalitatieve en kwantitatieve data verzameld voor het doorontwikkelen, implementeren en evalueren van de wijkgerichte integrale aanpak ‘Gezonde Leefstijl’.

Voor de doorontwikkeling maken we gebruik van de principes van design thinking, ontwerpgericht ontwikkelen met professionals en de doelgroep. Voor de implementatie maken we gebruik van het veelgebruikte geïntegreerde CIFR- ERIC model. 

Betrokken HU-onderzoekers

 • Nienke Bleijenberg | lector | lectoraat Chronisch Zieken
  Nienke Bleijenberg
  • Lector
  • Lectoraat: Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen
 • Rixt Zuidema | Docent-Onderzoeker | Lectoraat Chronisch Zieken
  Rixt Zuidema
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen

Samenwerking met kennispartners

In dit project werken we samen met het volgende consortium:
UMCU 
Gemeente Utrecht
DOCK
Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentrum
 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Rixt Zuidema | Docent-Onderzoeker | Lectoraat Chronisch Zieken

Rixt Zuidema

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen