Simone de Droog | onderzoeker | Human Experience & Media Design

Simone de Droog

Onderzoeker

Simone de Droog is een onderzoeker binnen het lectoraat Human Experience & Media Design. Zij werkt onder andere op het project MKB GameChangers en diverse character marketing projecten.

Gepromoveerd binnen Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, is zij gespecialiseerd in de invloed van (commerciële) media en marketingtechnieken op het welzijn van kinderen. Het liefst zet zij haar kennis in om de wereld voor jonge doelgroepen mooier en leuker te maken, onder andere door zich bezig te houden met onderwerpen als gezondheid, geluk, empowerment en play.

In de loop der jaren heeft zij specifiek expertise ontwikkelt op het gebied van "characters". Deze getekende of geanimeerde figuren kunnen een krachtig rolmodel zijn, mits deze strategisch ingezet worden. Daarbij moet onder andere rekening gehouden worden met aspecten als design, storytelling, crossmedia, relaties (digitaal met de menselijke maat), engagement, en in het bijzonder evaluatie en redesign middels big data inzichten.

Expertises

  • Non-human communication
  • Engagement
  • Jonge doelgroepen

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Simone de Droog | onderzoeker | Human Experience & Media Design

Simone de Droog

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Human Experience & Media Design