SOROCOVA

Robot-kind interacties
In dit project wordt sociale robotica ontworpen en ingezet in de bovenbouw van het basisonderwijs, namelijk de groepen 6, 7 en 8, om daarmee leerkrachten en leerlingen te ondersteunen de opgelopen leerachterstanden door de COVID-19 maatregelen in het rekenonderwijs te beperken en daarmee verdere kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijssysteem tegen te gaan. 

Doel

Doel van het project is het gericht voortbouwen op een al bestaande toepassing door het (door)ontwikkelen van sociale robotica als een leermiddel ter ondersteuning van leerkrachten in het basisonderwijs, om inzicht te vergroten in opgebouwde leerachterstanden bij leerlingen en als middel om deze leerachterstanden te helpen wegwerken in met name het rekenonderwijs. 

Resultaten

Dit project levert het volgende op:
- trainingsmodules over het gebruik van robots in het rekenonderwijs voor leerkrachten
- een stappenplan voor verdere opschaling
- diverse blogs/congresbijdrages/publicaties

Looptijd

01 mei 2021 - 30 april 2023

Aanpak

In dit project wordt sociale robot technologie ontwikkeld en geëvalueerd op 4 aspecten: lesinhoud, adaptiviteit, interactie en implementatie. De specifieke behoeften van leerlingen en leerkrachten worden in focusgroepen in kaart gebracht om vervolgens in drie cycli een rekenmodule voor de robot en de robot interactie met de leerling en leerkracht te ontwerpen, te ontwikkelen en te evalueren.

Bij elke iteratie is er een evaluerend leermoment ingepland om te reflecteren op de resultaten van de voorgaande iteraties. In de laatste drie maanden worden trainingsmodules over het gebruik van robots in het rekenonderwijs voor leerkrachten opgeleverd en een stappenplan voor verdere opschaling.

Betrokken HU-onderzoekers

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Simone de Droog | onderzoeker | Human Experience & Media Design

Simone de Droog

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Human Experience & Media Design