Opportunity map en meetinstrumenten voor robot-kind relaties

Aziatisch meisje houdt de hand van een robot vast.
Robots worden steeds meer ingezet in het onderwijs. Maar de motivatie van kinderen om met een robot te interacteren, verdwijnt vaak zodra de nieuwigheid eraf is. Hierdoor zijn leereffecten maar van korte duur. Hoewel de motivatie samenhangt met de relatie die kinderen met de robot opbouwen, is weinig bekend over hoe een robot relatievorming kan stimuleren. Dit project onderzoekt welke relatievormingsfactoren in de praktijk toepasbaar zijn en hoe robot-kind relatievorming gemeten kan worden, zodat hiermee het effect van robots – en daarmee de meerwaarde voor het onderwijs – kunnen vergroten.  

Doel

Het project moet leiden tot een concreet en praktisch overzicht aan potentiële relatievormingsfactoren en meetinstrumenten voor de industrie en het onderwijs.

Resultaten

  • Opportunity map (weergave mogelijkheden voor praktijk om robot-kind-relaties te stimuleren)
  • Meetinstrumenten (bruikbaar voor praktijk om robot-kind-relaties te meten)
  • Blog/congresbijdrage/publicatie
  • Netwerk en contouren voor een nieuwe RAAK-PRO aanvraag

Looptijd

01 januari 2022 - 31 december 2022

Aanpak

Onderzoekers brengen de potentiële relatievormingsfactoren en meetinstrumenten in beeld. Deze worden vervolgens besproken en op praktische toepasbaarheid beoordeeld binnen co-creatie workshops met een expertpanel bestaande uit praktijkpartners (onderwijs- en robotexperts). Inzichten worden gedeeld via praktijkproducten en blogs/congresbijdragen/publicaties. 

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Vrije Universiteit Amsterdam (Social AI group): socialai.nl

RobotWise: robotwise.nl

Smartrobot.solutions: smartrobot.solutions

Welbo: www.welbo.eu

Stichting Spaarnesant / Interactive Robots: www.interactive-robotics.com/onderwijs

Heb je een vraag of wil je samenwerken