Focus op professie

Auteurs Ron Bormans, Erwin van Braam, Saniye Çelik, Migchiel van Diggelen, Marleen Goumans, Evelyne Meens, Sebastian Olma, Margie Topp
Publicatiedatum 2022
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

De onafhankelijke commissie ‘positionering hoger beroepsonderwijs’ heeft het rapport ‘Focus op professie’ aangeboden aan het bestuur van de Vereniging Hogescholen. Het rapport vormt belangrijke input voor de standpuntbepaling van de Vereniging Hogescholen ten aanzien van de toekomst van het hoger beroepsonderwijs, mede in het licht van de toekomstverkenning van het hoger onderwijs die minister Dijkgraaf van OCW in gang heeft gezet.

Taal Nederlands
Trefwoorden rapport, hoger beroepsonderwijs, toekomstverkenning

Neem contact met ons op