Justian Knobbout | onderzoeker | lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren

Justian Knobbout

Onderzoeker

Justian Knobbout voert onderzoek uit op het gebied van learning analytics: het verzamelen en analyseren van studentdata ten behoeve van onderwijsverbeteringen. De focus ligt daarbij op de organisatorische vaardigheden die hoger-onderwijsinstellingen moeten hebben voor de succesvolle inzet van learning analytics.

Onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs lopen bij het opschalen naar instellingsbrede learning analytics tegen verschillende drempels aan. Het promotieonderzoek van Justian richt zich op het ontwerpen van een model omtrent capabilities die instellingen moeten ontwikkelen om deze drempels weg te nemen en de voordelen van learning analytics optimaal te benutten.

Naast promovendus is Justian hogeschooldocent bij de opleiding Technische Bedrijfskunde. Daar verzorgt hij colleges bij onder andere de vakken Statistiek, Besturings- en Energietechniek, Logistiek en Supply Chain Management.

Expertises

  • Learning Analytics
  • Technology enhanced learning
  • Educational data mining

Publicaties


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Justian Knobbout | onderzoeker | lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren

Justian Knobbout

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Betekenisvol Digitaal Innoveren