Cyber Stories - Online Hate Speech

vrouw met rug naar laptop
Naast de grote voordelen van social media, zijn er ook risico’s. Jongeren moeten zich veilig kunnen voelen in het digitale domein. Daarom is het belangrijk dat ze leren wat de impact is van hatelijke, discriminerende en schadelijke berichten op social media en wat ze ertegen kunnen doen.

Doel

Doel van dit project is jongeren bewust maken van de negatieve effecten van online hate speech via video workshops en hen te leren om hate speech te herkennen en daar adequaat mee om te gaan.

Resultaten

Het project levert de volgende resultaten op:
•    Lesstof en workshops over hate speech
•    Een interactieve game over hate speech
•    Een doorlopende leerlijn (praktijk – VWO, alle niveaus en leerjaren) over hate speech

Looptijd

01 december 2019 - 30 juni 2022

Aanpak

Na het uitvoeren van onderzoek naar online hate speech, wordt er lesmateriaal en een workshop ontwikkeld. Na het draaien van een pilot worden de workshops breed uitgerold bij in totaal zo’n 6000 leerlingen. Met behulp van learning analytics, observaties en interviews meten we het effect van de workshops.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met partners

Dit project wordt uitgevoerd met TMI Academy en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Cofinanciering

Dit project wordt gefinancierd door het Ministerie van Justitie & Veiligheid.

Onze onderzoeksthema's

Wil je samenwerken of heb je een vraag?