Vaktaalontwikkeling bij het verklaren van drijven en zinken

Auteurs Jantien Smit, Arthur Bakker
Gepubliceerd in Pedagogische Studiën: tijschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde
Publicatiedatum 1 oktober 2020
Lectoraat Meertaligheid en Onderwijs
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

Het W&T-onderwijs op de basisschool kent verschillende uitdagingen, die we in deze ontwerpstudie aangaan door begrips- en (vak)taalontwikkeling tegelijkertijd te ondersteunen. Daartoe ontwikkelden we een taalgerichte lessenserie die het leren verklaren van drijven en zinken, en de daartoe benodigde denkstappen, tot doel had. Deze studie evalueert hoe de kwaliteit van de verklaringen en het vaktaalgebruik in de denkstappen zich ontwikkelden. Met een schriftelijke voor- en nameting scoorden we verklaringsniveaus van 21 leerlingen (10–11 jaar) en stelden we een significante vooruitgang in de kwaliteit van verklaringen vast. De ontwikkeling van drie meertalige gevalsstudieleerlingen werd nader geanalyseerd met transcripten van interviewdata die na elk van de zes lessen werden verzameld. De interviewvragen richtten zich op het verklaren van drijven en zinken. Eerst werden de niveaus van de verklaringen van drijven en zinken gescoord. Vervolgens werd de vaktaalontwikkeling beschreven. De verklaringsniveaus en de vaktaalontwikkeling gingen niet altijd gelijk op. Uit een cross case-analyse bleek verder een toegenomen frequentie en variatie in gebruik van vaktaalwoorden, en een verschuiving naar wetenschappelijk adequatere verklaringen. Deze studie levert een proof of principle van de mogelijkheid om tegelijkertijd de kwaliteit van verklaringen en (vak)taalontwikkeling te bevorderen tijdens een taalgerichte lessenserie waarin het idee van denkstappen centraal staat.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Pedagogische Studiën: tijschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde
Jaar en volume 97 3
Trefwoorden Wetenschap en Techniek , begripsontwikkeling, vaktaalontwikkeling, drijven en zinken , ontwerpgericht onderzoek , basisonderwijs
Paginabereik 146-162

Jantien Smit

Jantien Smit | lector | Meertaligheid en Onderwijs

Jantien Smit

  • Lector
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs