Ilya Zitter | onderzoeker | lectoraat Beroepsonderwijs

Ilya Zitter

Lector

Dr. Ilya Zitter is bijzonder lector Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs bij Hogeschool Utrecht.

Het centrale thema is het ontwerpen van leeromgevingen op de grens van school en werk, op de grens van school en de buitenwereld. Het gaat hierbij om vraagstukken van de hogeschool, het Kenniscentrum Leren en Innoveren en uiteraard het bredere veld van beroepsonderwijs (zowel mbo en hbo). Ook is er betrokkenheid bij promotietrajecten, praktijkgericht onderzoek en onderzoek door docent-onderzoekers.

"Leeromgevingen creëren waarin studenten, professionals, docenten, onderzoekers en burgers samen leren en innoveren."

Ilya Zitter
Lector Beroepsonderwijs

Ilya is de coördinator van de onderzoekswerkplaats rond Leeromgevingen in het beroepsonderwijs. Vanuit het lectoraat Beroepsonderwijs wordt daarnaast een sleutelrol vervuld bij het HU-brede Teaching and Learning Netwerk (TLN) waar Kenniscentrum Leren en Innoveren het dragend Kenniscentrum van is.  

Eerder werkte zij als senior onderzoeker bij het Expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) en het Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden (nu Centrum Onderwijs en Leren van Universiteit Utrecht). 

Expertises

  • Ontwerpen leeromgevingen mbo/hbo
  • Ontwerpgericht onderzoek mbo/hbo

Publicaties

Projecten

In de media

Openbare les Ilya Zitter

Ilya Zitter gaf 21 maart 2021 de openbare les 'Leeromgevingen in het beroepsonderwijs als knooppunten in onze maatschappij' voor haar lectorschap Leeromgevingen in het beroepsonderwijs.

Kijk hier de online uitzending terug

Nieuws

Lessituatie

'Leeromgevingen in het beroepsonderwijs kunnen knooppunten in de maatschappij zijn'

Ilya onderzoekt hoe je leeromgevingen zo kunt ontwerpen dat een innovatief, lerend systeem ontstaat, zonder sterke scheiding tussen onderwijs en praktijk.

Lees het artikel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?