Ilya Zitter | onderzoeker | lectoraat Beroepsonderwijs

Ilya Zitter

Lector

Dr. Ilya Zitter is lector Beroepsonderwijs bij Hogeschool Utrecht. Zij combineert onderwijs- en onderzoekstaken en is onder andere gespecialiseerd in (praktijk)vraagstukken die gaan over het ontwerpen van leeromgevingen op de grens van school en werk/buitenwereld.

Ilya werkt binnen het lectoraat Beroepsonderwijs aan onderzoeksprojecten over het ontwerpen van leeromgevingen op de grens van school en werk/buitenwereld. Haar expertise zet ze in bij vraagstukken van de hogeschool, het Kenniscentrum Leren en Innoveren en het bredere veld van beroepsonderwijs. Tevens begeleidt ze (pre-)promotietrajecten en praktijkgericht onderzoek van docenten/onderwijsprofessionals.

"Leeromgevingen creëren waarin studenten, professionals, docenten, onderzoekers en burgers samen leren en innoveren."

Ilya Zitter
Lector Beroepsonderwijs

Ilya is de coördinator van de onderzoekswerkplaats rond het thema Ontwerpen beroepsonderwijs. Zij voert de inhoudelijke regie bij het Expertisecentrum docent HBO voor HU-brede professionalisering voor docenten en onderzoekers. Eerder werkte zij als senior onderzoeker bij het Expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) en het Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden (nu Centrum Onderwijs en Leren van Universiteit Utrecht).

Expertises

  • Ontwerpen leeromgevingen mbo/hbo
  • Ontwerpgericht onderzoek mbo/hbo

Publicaties

Projecten

In de media

Afbeelding explanimatie hybride leeromgevingen

Explanimatie hybride leeromgevingen

Animatie die op een laagdrempelige manier inzichtelijk maakt wat hybride leeromgevingen zijn en wat je ermee kunt. Succesvolle vormen van co-creatie tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs, waarin leren en werkplek verweven zijn in één krachtige leeromgeving.

Bekijk de animatie

Nieuws

Lessituatie

'Beroepsonderwijs speelt een cruciale rol bij complexe maatschappelijke vraagstukken'

'Beroepsonderwijs speelt een cruciale rol bij complexe maatschappelijke vraagstukken'

Lees het artikel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?